Zipmex เข้าพบ บช.สอท. แจงความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์

Zipmex เข้าพบ บช.สอท. แจงความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์

Zipmex พบกับ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (CCID1) ในวันที่ 7 ก.ย.2565 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมแสดงความพร้อมในแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมที่สุดให้แก่ลูกค้า

นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนทางกฎหมาย เดินทางเข้าพบ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 7 ก.ย.2565

เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการแก้ไขสถานการณ์ และการจัดประชุม Town Hall ซึ่งจะเกิดขึ้นกลางเดือนนี้ พร้อมแสดงความพร้อมในแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมที่สุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเรียกความเชื่อมั่นของบริษัทฯ กลับคืนมา โดยมี พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการเข้าพบครั้งนี้ ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ได้รายงานถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ในทิศทางที่ดีขึ้น และชี้แจงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมเผยถึงแผนการเยียวยาลูกค้า โดยซิปเม็กซ์ ได้มีการเปิด Z Wallet อีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเหรียญที่ไม่ได้รับผลกระทบได้แล้ว ซึ่งสามารถเยียวยาลูกค้าได้กว่า 60% และสำหรับเหรียญ ZMT ก็ได้มีการเปิดให้ลูกค้าเข้าถึงเหรียญตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ซิปเม็กซ์ยังได้มีการรายงานแก่กองบังคับการฯ ถึงสถานการณ์กับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ด้วยว่ามีการสื่อสารกันตลอดตั้งแต่เกิดสถานการณ์ขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี พร้อมทั้งยังได้มีการพูดคุยอัปเดตกับทางลูกค้า และพาร์ทเนอร์อย่างสม่ำเสมอผ่านทั้งการจัดประชุมส่วนตัว และการไลฟ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งถึงวันของการจัด Town Hall คือวันที่ 14 กันยายน 2565 

ซิปเม็กซ์ ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการระดมทุนกับนักลงทุนหลายราย และได้เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการร่างสัญญาลงทุนในบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการเยียวยาลูกค้า และเตรียมการกลับสู่การเปิดให้บริการตามปกติ