ออมสิน-ธ.ก.ส.เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว3.2หมื่นคนช่วยรับลงทะเบียนบัตรคนจน

ออมสิน-ธ.ก.ส.เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว3.2หมื่นคนช่วยรับลงทะเบียนบัตรคนจน

ธ.ก.ส.- ธนาคารออมสินเตรียมเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนที่จะเริ่มตั้งแต่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ โดยจะเปิดรับสมัครลูกจ้างเข้ามาช่วยปฏิบัติงานรับลงทะเบียนชั่วคราว 45 วัน จำนวน 3.2 หมื่นคน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า ออมสินมีความพร้อมเปิดรับลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วโดยได้เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือในการรับลงทะเบียน ซึ่งจะมีช่องทางให้ลงทะเบียนทั้งผ่านสาขาของธนาคาร  หน่วยให้บริการ และร่วมมือจุดบริการนอกสถานที่อีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า ออมสิน ได้เตรียมหน่วยรับลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,076 หน่วย แบ่งเป็น 1,054 สาขาและหน่วยให้บริการอีก 22 จุด พร้อมกับร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกบูธบริการนอกสถานที่ ตามแผนการทำงานของท้องถิ่น ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ และคลังจังหวัด ซึ่งบูธบริการเชิงรุกจะมีลูกจ้างบริการตามตำบลที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยเหลือคนที่อยู่ห่างไกล คนป่วย คนชรา และคนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 

นอกจากนี้ ออมสินยังได้เปิด รับสมัครลูกจ้าง บุคลากรเข้ามาช่วยปฏิบัติงานลงทะเบียนชั่วคราว 45 วัน อีก1.2 หมื่นคน โดยแบ่งเป็นพนักงานเข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และพนักงานประจำตำบล 1-2 คน ทำหน้าที่ช่วยประสาน ดูแลอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนแก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล หรือผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการเดินทาง  นอกจากนี้ ยังให้พนักงานออมสินอีกกว่า 8.2 พันคน เตรียมช่วยบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน  

 

ด้านนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ลูกหลานเกษตรกรที่ว่างงาน สมัครเข้าปฏิบัติงานโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรับเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ซึ่งมีหน้าที่ดูแลระบบการลงทะเบียน แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

 

ปัจจุบัน มีผู้สมัครเข้าร่วมแล้วนับหมื่นราย และยังรับลงทะเบียนได้ต่อเนื่องได้ทางออนไลน์ ที่ www.baac.or.th

 

“ขณะนี้ ธ.ก.ส.พร้อมเปิดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเปิดรับ 2 ช่องทาง คือ ผ่านสาขา ธ.ก.ส. ซึ่งมีพนักงานกว่า 1 หมื่นคน และสาขามากกว่าพันแห่งคอยดูแล ส่วนอีกช่องทางจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดบริการรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ไปยังอำเภอตำบล อำเภอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงผู้สูงอายุที่เดินทางมายากลำบาก ได้ลงทะเบียนง่ายขึ้น เพราะครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 20 ล้านคน” 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์