อียู นัดเคลียร์ นโยบาย IUU ไทยเคาะปั๊มรายได้อุตฯประมงทะเลให้ประเทศ

อียู นัดเคลียร์ นโยบาย IUU ไทยเคาะปั๊มรายได้อุตฯประมงทะเลให้ประเทศ

เกษตรฯ หารือร่วมกับ EU ลั่นกังวลนโยบาย IUU ไทย เล็งพลิกฟื้นการอุตสาหกรรมประมงทะเล มุ่งแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ พร้อมตั้งคณะทำงานร่วม ถก ช่วงวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเทพฯ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นางชาลินา วิตเชวา ปลัดกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง ( DG MARE) แห่งสหภาพยุโรป (EU) ว่า 

อียู นัดเคลียร์ นโยบาย IUU ไทยเคาะปั๊มรายได้อุตฯประมงทะเลให้ประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของไทยเพื่อต่อสู้การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงในประเด็นข้อกังวลของฝ่าย EU ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีที่จะสื่อสารและดำเนินการความร่วมมือกับ EU ในด้านการประมงและการต่อต้านการประมง IUU ในฐานะประเทศคู่ค้าและพันธมิตรที่ดี พร้อมปรับแก้พระราชกำหนดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงของไทยให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ เพื่อให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงของไทยอย่างยั่งยืน และสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยในปัจจุบัน

อียู นัดเคลียร์ นโยบาย IUU ไทยเคาะปั๊มรายได้อุตฯประมงทะเลให้ประเทศ

อียู นัดเคลียร์ นโยบาย IUU ไทยเคาะปั๊มรายได้อุตฯประมงทะเลให้ประเทศ

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทาประมง IUU เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานฯ ในช่วงวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเทพฯ