ทำความรู้จัก "ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน"

ทำความรู้จัก "ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน"

'โคเวสโตร' ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 ไทยติดอันดับ 19 ของการมีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาณ 3.53 ล้านตันต่อปี และมีขยะพลาสติกถูกปะปนเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 79% ของปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งทั่วโลก

"โคเวสโตร " ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกให้สดใส เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ "อนาคตที่ยั่งยืน" อย่างต่อเนื่อง หวังช่วยอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกให้เกิดหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Sustainable Development Goals (SCGs) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน

ทำความรู้จัก "ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน"

พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน Learning Center เพื่อสร้างพื้นที่ Learn&Play ให้กับเด็กระดับปฐมศึกษาที่เป็นขุมสำคัญต่อการสร้างความเปลี่ยนโลกใบนี้ ให้เรียนรู้แนวคิดเรื่องทำเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการแยกแยะขยะ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

รู้มั้ย"คลองลาดพร้าว"ยาวกว่า24กม.เก็บขยะ5 กม.ได้วันละ1-2 พันกก.ต่อวัน

วิกฤติโควิด 'ขยะพลาสติก' กทม. เพิ่ม 60%

"ขยะพลาสติก" ทิ้งแล้วไปไหน ทำอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ส่องสถานการณ์ 'ขยะพลาสติก' ช่วง 'โควิด-19' กับความท้าทาย 'โรดแมพ' ปี 65

 

4 โซนแห่งการเรียนรู้จัดการขยะพลาสติก

"โคเวสโตร" เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการนำกลยุทธ์ "อนาคตที่ยั่งยืน" มาใช้ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกให้เกิดหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Sustainable Developement Goals (SCGs) ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลกใบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในการนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาเผยแพร่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้หันมาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำสื่อการเรียนการสอน และ หนังสือชุดสำหรับเด็ก ภายใต้คอนเซปต์ “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” หรือ Bright Minds for a Brighter World สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทย

ทำความรู้จัก "ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน kids Lab อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายต้องการมอบพื้นที่นอกห้องเรียนให้กับเด็กไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีรวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ จะแบ่งโซนการเรียนรู้ออกเป็น 4 โซน ได้แก่

1.โซนความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก

2.โซนวิธีการจัดการขยะพลาสติก

3.โซนเรียนรู้ว่าจะสามารถนำพลาสติกกลับมาสร้างให้เกิดคุณค่าใหม่ได้อย่างไร

 4.โซนเรื่องนวัตกรรมของบริษัทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกครั้ง

 

จุดประกายเยาวชนคนรถ้่นใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมความยั่งยืน

ขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกยั่งยืน Learning Center มุ่งเน้นประเด็นไปที่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทย เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่วัยนี้คือขุมกำลังสำคัญต่อการเข้ามาขับเคลื่อนและช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของแนวคิดการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนเกี่ยวกับการแยกแยะขยะ เพราะปัจจุบันจากข้อมูลที่เปิดเผยใน www.worldpopulation review.com พบว่า ประเทศไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา ติดอันดับ 19 ของการมีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก คิดเป็นปริมาณอยู่ที่ 3.53 ล้านตันต่อปี ประกอบกับไทยมีขยะพลาสติกที่ถูกปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 79% ของปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งทั่วโลก

ดร.ทีโม กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย โคเวสโตร ในการสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับสังคม สนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและตอบโจทย์คำมั่นสัญญาของบริษัทในด้านของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันแรกที่บริษัทเข้ามาเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

ปัจจุบันโคเวสโตร ถือเป็นว่าองค์กรที่มีจุดแข็งอย่างมากในเรื่องกลยุทธ์ "อนาคตที่ยั่งยืน" วัดผลได้จากประสิทธิภาพในการทำงานที่สามารถลดและประหยัดการใช้พลังงานได้ถึง 30-50% สามารถลดปริมาณการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ) ได้ถึง 50 % ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในเกือบ 3 ปี

ทำความรู้จัก "ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน"
ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลาสติกยั่งยืน Learning Center นอกจากจะเป็นกิจกรรมตอบโจทย์หลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Sustainable Development Goals (SCGs) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกผ่านวิธี Learn & Play ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนที่อยู่รอบ ๆ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง แล้ว จะเกิดการขยายวงไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ในจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ด้วย

ทั้งนี้ โคเวสโตร ตั้งเป้าว่าจะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ฯ ดังกล่าวต่อเดือนละ 2-3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรับได้จำนวน 30 คน ระยะเวลาเข้าเยี่ยมชมเพื่อ Learn & Play อยู่ที่ 2 ชั่วโมง ต่อกลุ่ม คิดเป็นต่อปีจะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ผ่านศูนย์ ฯ ดังกล่าว จำนวน 400 คน