พลิกวิกฤตผ่าน "เศรษฐกิจสีเขียว" เปิดตลาดคาร์บอนเครดิต ลดโลกร้อน

พลิกวิกฤตผ่าน "เศรษฐกิจสีเขียว" เปิดตลาดคาร์บอนเครดิต ลดโลกร้อน

ประเทศไทยปรับเป้าหมายลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" ให้ได้ 40% ภายในปี 2030 ซึ่งแม้คิดเป็นสัดส่วนต่อภาพรวมของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนระดับต่ำแค่ราว 0.8 % เท่านั้น แต่กลับเป็น 1 ใน 10 ประเทศแรกของโลก ที่จะได้รับผลกระทบจาก Climate Change สูงสุดในอนาคต

“วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า วันนี้ระบบนิเวศทั่วโลก มีความอ่อนไหวและเปราะบาง ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะมีความเสี่ยงมหาศาล สะท้อนจากวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี ทส.ได้ ร่วมมือกับภาคเอกชน ตั้งบอร์ดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะเป็นกระดานซื้อขายคาร์บอนฯ กระดานแรกของโลกที่เกิดขึ้น

 

รวมทั้งการทำแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อเป็นศูนย์​ซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอน​เครดิต​ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และยังมีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียน 100 % (RE100) การซื้อขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการ ERC Sandbox 2 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดกระดานซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตครั้งแรกของประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 21 ก.ย.256

 

“วราวุธ” กล่าวอีกว่าหลังจากเปิดตลาดคาร์บอนเครดิต ขณะนี้มีภาคเอกชนแสดงเจตจำนงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าจำนวน 6 แสนไร่ทั้งในส่วนพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากภาคเอกชนเริ่มเห็นแล้วว่าคาร์บอนเครดิตมีความสำคัญ ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไว้ โดยเงื่อนไขผู้ปลูกหรือภาคเอกชนจะได้คาร์บอนเครดิต 90% และรัฐบาลจะได้คาร์บอนเครดิต 10% ส่วนประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์จากการจ้างงานของภาคเอกชน เพื่อดูแลพื้นที่ป่าเหล่านี้

 

"เป้าหมายสูงสุดของประเทศไทย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยสนับสนุนและผลักดัน ทั้งนี้ อยากฝากความหวังไปยังที่ภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และ วางแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" วราวุธ” กล่าวทิ้งท้าย

 

พลิกวิกฤตผ่าน "เศรษฐกิจสีเขียว" เปิดตลาดคาร์บอนเครดิต ลดโลกร้อน