‘เลอโนโว’ยักษ์พีซีโลก ลุย ”รีไซเคิล” ดึงขยะพลาสติกในทะเลสู่ 'วัสดุการผลิต"

‘เลอโนโว’ยักษ์พีซีโลก ลุย ”รีไซเคิล” ดึงขยะพลาสติกในทะเลสู่ 'วัสดุการผลิต"

รายงาน ESG ประจำปีฉบับล่าสุดของเลอโนโวเผยถึง ความคืบหน้าของเลอโนโวในนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ผ่านการสร้าง Circular Economy และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตลอดปีที่ผ่านมา

เลอโนโว เปิดรายงาน ESG (Environmental, Social and Governance) ประจำปี เผยถึงพันธะสัญญา มุ่งสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าและยั่งยืน ในฐานะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และบริษัทผู้ผลิต PCs ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

“หยาง หยวนซิง” ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ, เลอโนโว กล่าวว่า “โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงส่งผลให้ธุรกิจและองค์กรทั่วโลกต้องนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาปรับใช้ แต่ยังต้องให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบส่วนรวมในการประกอบธุรกิจ และใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่เพื่อธุรกิจของตน เลอโนโวมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อผู้คนทั่วโลกและเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สะอาด ลดมลภาวะซึ่งเป็นปัญหาที่เราทุกคนกำลังเผชิญในปัจจุบัน”

ปีงบประมาณ 2021-22 เลอโนโวได้ผลักดันการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยได้นำวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่าง แมกนีเซียม อะลูมินั่ม และพลาสติกที่ถูกทิ้งในทะเล มีใช้เป็นวัสดุในการผลิต  ผลิตภัณฑ์เลอโนโว โดยได้นำพลาสติกที่ได้มาจากการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ของเลอโนโว 248 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจาก 103 ผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2020-21

ตลอดปีงบประมาณ 2021-22 เลอโนโวได้เดินหน้าตามเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net-zero emissions ภายในปี 2050 โดยมีสถานบัน Science Based Targets initiative (SBTi) เป็นผู้ตรวจสอบ และในปี 2021 ที่ผ่านมา เลอโนโวยังถูกเลือกโดยสถาบัน SBTi ในการเป็นบริษัทนำร่องเพื่อทดสอบมาตรฐาน Net-Zero Standard โดยเลอโนโวได้ให้ความร่วมมือในการให้ให้ข้อเสนอแนะและทำการทดสอบต่างๆ

ขณะที่ เป้าหมายของเลอโนโวในการลดการปล่อยก๊าซสำหรับปี 2030 ก็ได้รับการยอมรับและรับรองโดยสถาบัน  SBTi ในปี 2020 และสำหรับปีงบประมาณ 2021-22 ก็มีความคืบหน้าโดยสามารถลดปริมาณก๊าซได้ 15% ใน scope 1 และ 2 (การสร้างและปล่อยก๊าซทางตรง) และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างเข็มงวดในการลดการปล่อยก๊าซทางอ้อม (scope 3)

ในปีเดียวกันนี้ เลอโนโวยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับในฐานะบริษัทที่ส่งเสริมความแตกต่างและเท่าเทียมสำหรับสตรี, กลุ่ม LGBTQ+ และผู้พิการ โดย Bloomberg’s Gender-Equality Index  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนผู้บริหารหญิงทั่วโลกเป็น 27% ภายในปี 2025

เลอโนโวยังได้รับคะแนนเต็ม 100% เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ+ จากองค์กร Human Rights Campaign’s Best Companies for LGBTQ+ Inclusion  ทั้งยังได้รวมลงนามใน    Declaration of Amsterdam เรื่องการสร้างความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกในการทำงานสำหรับกลุ่ม  LGBTQ+ และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการในการทำงานโดยปัจจุบันมีแผนงานการจ้างงานผู้พิการใน 8  ตลาดหลักของเลอโนโวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ (Product Diversity Office) โดยจากความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้เลอโนโวได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมคนพิการโดย Disability:IN (Best Workplace for Disability Inclusion)

ปีงบประมาณ 2022 เลอโนโวยังได้มีการลงทุนเพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยมีการบริจาคผลิตภัณฑ์ของเลอโนโวและมอบเงินบริจาค รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 21 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนและชุมชนด้อยโอกาสเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ STEM