ที่สองที่ไม่เป็นรองที่หนึ่ง | บวร ปภัสราทร

ที่สองที่ไม่เป็นรองที่หนึ่ง | บวร ปภัสราทร

ถ้ารู้สึกเหนื่อยเกินไปที่ต้องตะกายไปเป็น ที่หนึ่ง ในวงการ ลองคิดเรื่องการเป็น ที่สอง ดูบ้าง เพราะไม่เคยปรากฏว่ามีใครที่เป็นที่หนึ่งเพียงคนเดียวสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้

ความสำเร็จที่เป็นตำนานมาจนตราบเท่าปัจจุบัน ล้วนแต่มีคนที่เป็นที่สองอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น เพียงแต่อาจไม่เป็นที่จดจำของคนทั่วไปมากเท่ากับตัวผู้นำที่เป็นที่หนึ่ง แต่คนที่อยู่ในวงการต่างรู้ดีว่าคนที่เป็นที่สองมีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาอย่างไรบ้าง 

ในบริบทการงานที่สลับซับซ้อนเช่นในปัจจุบัน ที่สองมีความสำคัญไม่น้อยกว่าที่หนึ่ง แต่ดีกว่าตรงที่มีแรงกดดันในการทำงานน้อยกว่าจากการที่ไม่ได้เป็นเป้าสายตามากเท่ากับที่หนึ่ง  

ที่หนึ่งมีหน้าที่สำคัญคือขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งจะมีเวลามาทำเรื่องสำคัญนี้ได้ก็ต้องมีที่สองช่วยดูแลงานประจำดั่งเดิมที่ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆเกิดขึ้น เมื่อมีที่สองคอยช่วยดูแลงานเดิม ที่หนึ่งก็มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยการงานไม่สะดุด 

ซีอีโอที่เน้นการสร้างอนาคต จึงมักจะมีซีโอโอ ซึ่งก็คือที่สองที่มาช่วยจัดการงานปัจจุบันเพื่อให้ตนเองมีเวลาเพียงพอในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต เมื่อที่สองคอยดูรายละเอียดของการงานปัจจุบัน  ที่หนึ่งก็สามารถขยับไปดูภาพใหญ่สู่อนาคตที่ดีกว่าได้  

จ่าฝูงทำได้แค่ให้ฝูงอยู่ได้ในแต่ละวัน แต่ผู้นำที่ดีต้องทำได้มากกว่าการเป็นจ่าฝูง คือต้องนำให้องค์กรดีขึ้นกว่าเดิมได้ ที่หนึ่งมีที่สองไว้ทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปด้วยดีจนถึงวันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

ที่สองอยู่ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าที่สองต้องรู้งานวันนี้เป็นอย่างดี รู้ว่าจะทำให้วันพรุ่งนี้ราบรื่นอยู่ได้อย่างไร หากไม่มีปัจจัยใดที่กดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลง ที่สองไม่เป็นรองที่หนึ่งในเรื่องของการทำให้การงานในวันนี้เดินหน้าไปด้วยดี

 ที่หนึ่งที่ดีจะไม่มาวุ่นวายกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยของวันนี้ ถ้างานใหญ่จริงขอให้เลิกคิดอยากเป็นทั้งที่หนึ่งและที่สองไปพร้อมกัน เพราะจะนำไปสู่การแช่เย็นองค์กรไว้กับปัจจุบันกาล ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วก็ตาม ที่หนึ่งและที่สองในคนเดียวกันคือคนที่จะหยุดวันเวลาขององค์กรไว้เพียงเท่านี้ 

ที่สองที่ดีรู้ว่าควรเป็นที่สองให้ใครเป็นที่หนึ่ง จะยอมให้ใครมาเป็นที่หนึ่งก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นผู้นำที่มองเห็นอนาคต มีวิสัยทัศน์ที่เข้าท่าเข้าทาง ไม่ปล่อยให้คนที่มองเห็นแค่คลองมานำทางในมหาสมุทร 

ไม่เป็นที่สองแบบสารพัดใช้งานคือใครก็ได้มาเป็นที่หนึ่ง ฉันว่าตามได้ทั้งหมด ซึ่งจะกลายเป็นที่สองที่ย่ำแย่ มีบทบาทเป็นเพียงบริกรการบริหาร สนองความต้องการที่ไม่เข้าท่าของที่หนึ่งอย่าพร่ำเพรื่อ 

ที่สองที่ไม่เป็นรองที่หนึ่ง | บวร ปภัสราทร

อย่ายอมเป็นที่สองให้กับที่หนึ่งที่ด้อยความสามารถ เพียงแค่เพื่อให้การงานของตนเองมั่นคงเท่านั้น เพราะนั่นหมายถึงการด้อยค่าตนเองอย่างแท้จริง  

ที่สองไม่ควรแข่งบารมีกับที่หนึ่งหรือที่สองคนอื่น ๆ เพราะจะทำให้การงานวุ่นวายสับสน จนไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทิศทางที่ที่หนึ่งอยากให้เป็น ที่สองไม่แข่งกับที่หนึ่งในการกำหนดอนาคต ที่หนึ่งว่าอย่างไรก็ว่ากันตามนั้น 

 เล่ากันว่าในสถาบันผลิตปัญญาชนแห่งหนึ่ง ที่หนึ่งวาดอนาคตไว้อย่างหนึ่ง แต่มีที่สองหลายคนแบ่งกันดูแลคนละด้าน ที่สองแต่ละคนกลับไปแข่งขันกันสร้างอนาคตพึงประสงค์ของตนเองขึ้นมา จนคนทำงานกลายเป็นไบโพลาร์กันไปหมด 

เพราะต่างพยายามเดินทางไปสู่สารพัดอนาคตที่บรรดาที่สองทั้งหลายแข่งกันสร้างขึ้นมา  สถาบันนั้นที่เคยดีวันดีคืนกลับกลายเป็นเลววันเลวคืน อยู่รอดไปแต่ละวันด้วยบุญเก่า 

ที่สองช่วยสนับสนุนทางเลือกไปสู่อนาคตให้กับที่หนึ่งได้เป็นอย่างดี ที่สองอย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่คู่แข่งกำลังทำอยู่ สารสนเทศเหล่านี้ช่วยให้ที่หนึ่งเลือกเส้นทางสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

 ที่หนึ่งที่ดีรู้ว่าตนเองควรจะได้สาระอะไรจากที่สอง มากกว่าพยายามสั่งการให้ที่สองทำนั่นทำนี่ในกิจที่เป็นปัจจุบัน ที่หนึ่งและที่สองต่างมีความสำคัญของตนเอง หายนะจะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เป็นที่สอง อยากเป็นที่หนึ่งไปพร้อมกัน.  

ที่สองที่ไม่เป็นรองที่หนึ่ง | บวร ปภัสราทร
คอลัมน์ : ก้าวไกลวิสัยทัศน์
รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี