"พนันออนไลน์" หายนะที่เป็นอมตะ | วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

"พนันออนไลน์" หายนะที่เป็นอมตะ | วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

“ธุรกิจพนันออนไลน์ (Online Gambling Business) เติบโตสวนกระแส” เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเภทธุรกิจที่ต้องปิดตัวลง อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 Pandemic; COVID-19)

ไม่เพียงภาคธุรกิจเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หากแต่ประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน บ้างมีรายได้ต่อเดือนลดลง บ้างมีรายได้ต่อเดือนเหลือ “ศูนย์” และมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกเอา “การเล่นพนัน” เป็นทางแก้ปัญหา โดยหวังที่จะสร้างรายได้จากการเสี่ยงโชค

แล้วจะมีเกมพนันใดเล่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมเกมพนันแทบทุกประเภท ผู้เล่นพนันสามารถเข้าถึงเกมพนันได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่ต้องเดินทาง ที่สำคัญถือได้ว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างมากจากการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเล่นพนัน ถ้าเกมพนันนั้นไม่ใช่ “เกมพนันออนไลน์”

งานศึกษาวิจัยเรื่อง “เกมพนันออนไลน์: หายนะที่ต้องควบคุม” ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการเล่นพนันออนไลน์ไว้โดยสรุป ดังนี้
1. ทำให้ติดการพนันมากกว่าการเล่นพนันประเภทอื่น ๆ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เล่นพนันออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะติดการพนันสูงกว่าผู้เล่นเกมพนันประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงการเล่นพนันออนไลน์ ความเป็นส่วนตัว ความต่อเนื่องในการเล่นพนัน ความสามารถในการปิดบังคุณลักษณะของผู้เล่นพนัน เป็นต้น

"พนันออนไลน์" หายนะที่เป็นอมตะ | วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
2. กระตุ้นให้เกิดการอยากเล่นพนันประเภทอื่น ๆ หลายเว็บไซต์ (Website) รับแทงพนันมักเปิดโอกาสให้ผู้ที่เริ่มเล่นพนันหรือผู้ที่สนใจในการเล่นพนันได้ทดลองเล่นพนัน (Practice mode) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการวางเงินเดิมพัน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ที่ได้ทดลอง ทำให้ผู้ที่ได้ทดลองเกิดความชำนาญมากขึ้น และหากได้พนันจากการทดลองเล่นบ่อยครั้ง ก็อาจเป็นได้ที่ผู้ที่ได้ทดลองจะได้ใจ และเกิดความรู้สึกอยากลองวางเดิมพันจริง ทั้งการเล่นพนันผ่านทางออนไลน์ และเกมพนันประเภทอื่นที่ไม่ต้องเล่นพนันผ่านทางออนไลน์ 
3. เกิดการสะสมหนี้พนันอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากการเล่นพนันออนไลน์ ผู้เล่นไม่ได้สัมผัสเงินสดหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินสดในการวางเดิมพัน ดังนั้น ผู้เล่นพนันส่วนมากมักไม่ค่อยตระหนักถึงจำนวนเงินพนันที่ต้องจ่ายในกรณีที่เสียพนัน ส่งผลให้การควบคุมค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันแต่ละครั้งนั้นกระทำได้ยากยิ่ง และย่อมก่อให้เกิดการสะสมหนี้พนันค่อนข้างรวดเร็ว    

4. กระบวนการการให้บริการพนันไม่โปร่งใส เกมพนันออนไลน์นั้นแตกต่างจากเกมพนันประเภทอื่นๆ ที่มีสถานที่ที่ชัดเจนในการให้บริการพนัน งานวิจัยหลายชิ้นของต่างประเทศยืนยันว่า หลายเว็บไซต์ที่ให้บริการรับแทงพนันนั้นฉ้อโกงผู้เล่นพนันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การไม่จ่ายเงินรางวัลให้กับผู้เล่นที่ได้พนัน การฉ้อโกงเงินเดิมพันที่ผู้เล่นโอนเข้าไปในบัญชีพนันเพื่อวางเดิมพัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยากที่จะแก้ไขและเจ้าหน้าที่รัฐเองก็มีอำนาจจำกัดในการเอาผิดผู้ให้บริการพนันออนไลน์ที่ก่อปัญหา
5. เป็นแหล่งชุมนุมของคนฉ้อฉล ในธุรกิจพนันออนไลน์นั้น ไม่เพียงแต่ฝ่ายผู้ให้บริการพนันเท่านั้นที่สามารถฉ้อโกงได้ ในทางกลับกันฝ่ายผู้เล่นพนันก็สามารถหากลวิธีในการคดโกงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ด้วยนั้น การพยายามโจรกรรมหรือการเจาะฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Hack)

ไม่ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใด มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ผู้เล่นพนันออนไลน์จำนวนหนึ่งพยายามที่จะเจาะฐานข้อมูลหรือโปรแกรมของเว็บไซต์ที่ให้บริการพนันเพื่อให้ตนนั้นได้เปรียบในการเล่นพนัน ดังนั้น ผู้ให้บริการเว็บไซต์พนันทั้งหลายจึงยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อป้องกันการเจาะฐานข้อมูลเว็บไซต์พนันของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ (Hacker) 

"พนันออนไลน์" หายนะที่เป็นอมตะ | วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
6. เป็นแหล่งชุมนุมของผู้ถูกห้ามเล่นพนัน การป้องกันไม่ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเล่นพนันออนไลน์นั้นกระทำได้ลำบากอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นพนันสามารถเล่นพนันออนไลน์ได้ก็คือ

การที่เยาวชนเหล่านี้สามารถถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเส้นทางในการเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์ของเยาวชนเหล่านี้มักเริ่มต้นที่การทดลองเล่น ซึ่งเว็บไซต์รับแทงพนันส่วนใหญ่จะจัดเตรียมไว้เพื่อดึงดูดนักพนันหน้าใหม่อยู่เสมอ
7. ขาดมาตรฐานในการควบคุมการเล่นพนัน มาตรการที่มีมาตรฐานในการควบคุมผู้เล่นพนันนั้นทำได้ยากสำหรับธุรกิจพนันออนไลน์ เพราะเว็บไซต์รับแทงพนันส่วนใหญ่จะมีมาตรการควบคุมผู้เล่นพนันที่หละหลวม เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดจะส่งผลให้ผู้เล่นพนันเกิดความรู้สึกไม่พอใจ และเลือกที่จะไปใช้บริการเว็บไซต์รับแทงพนันอื่น 
    อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาพนันออนไลน์ถือเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาอาจแตกต่างจากการแก้ปัญหาเกมพนันประเภทอื่น หลายประเทศเลือกจะแก้ปัญหาพนันออนไลน์ด้วยการอนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจถูกกฎหมาย แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า มีประเทศใดที่สามารถควบคุมการเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แม้จะอนุญาตให้ธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจถูกกฎหมายก็ตาม

ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ควรต้องหันมาให้ความสำคัญและจริงจังในการแก้ปัญหานี้ ลำพังเพียงแค่มาตรการ “ไล่ปราบจับกุม” รวมถึง “ไล่บล็อค (Block) เว็บไซต์พนันออนไลน์” เหมือนแมวไล่จับหนูคงไม่เพียงพอ หากแต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำต้องร่วมกันระดมสมอง เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในการแก้ปัญหาพนันออนไลน์อย่างเร่งด่วน!.