จับตาอนาคต AI แดนมังกร จะแซงหน้าอเมริกา-ยุโรป หรือไม่?

จับตาอนาคต AI แดนมังกร จะแซงหน้าอเมริกา-ยุโรป หรือไม่?

จีนดูน่ากลัวและอาจสามารถแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในอนาคตได้ไม่ยาก