การโฆษณาชวนเชื่อยุคใหม่ผ่าน 'โซเชียลมีเดีย' (1)

การโฆษณาชวนเชื่อยุคใหม่ผ่าน 'โซเชียลมีเดีย' (1)

สิ่งหนึ่งที่พรรคนาซีทำได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือ การโฆษณาชวนเชื่อ