มองมุมเปลี่ยน “ดิจิทัล-โซเชียลฯ” ตัวสร้างวิกฤติสังคม

มองมุมเปลี่ยน “ดิจิทัล-โซเชียลฯ” ตัวสร้างวิกฤติสังคม

สิ่งสำคัญที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียควรมี คือคิดในเชิงวิเคราะห์