โลกหลังยุคโควิด (Post-COVID era)จะเปลี่ยนอย่างไรในมุมดิจิทัล

โลกหลังยุคโควิด (Post-COVID era)จะเปลี่ยนอย่างไรในมุมดิจิทัล

วิกฤติโควิดเป็นตัวเร่งทำให้เกิด ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น