‘โควิด-19’ จุดเปลี่ยนสู่‘เรียนออนไลน์’ แต่ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข

‘โควิด-19’ จุดเปลี่ยนสู่‘เรียนออนไลน์’ แต่ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข

วิกฤติโควิด-19 ทำให้เราต้องรีบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาอย่างฉับพลัน