ผลกระทบของไวรัสโควิด ต่อบริษัทด้านเทคโนโลยี

ผลกระทบของไวรัสโควิด ต่อบริษัทด้านเทคโนโลยี

บางงานเลือกใช้วิธีจัดการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้ฟังทั่วโลก