มท.เตรียมชง ครม.ลด ‘ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม’ หนุนภาคท่องเที่ยว

มท.เตรียมชง ครม.ลด ‘ค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม’ หนุนภาคท่องเที่ยว

มหาดไทยสนองนโยบายฟื้นภาคท่องเที่ยว เตรียมชง ครม. อนุมัติกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรมอีก 2 ปี ลดภาระผู้ประกอบการ 54 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวให้ต่อเนื่องผ่านมาตรการทั้งในเชิงกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยว และการดูแลลดภาระผู้ประกอบการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้ให้หน่วยงานของมหาดไทยดำเนินมาตรการภายใต้ขอบอำนาจเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลด้วย

 

สำหรับมาตรการล่าสุด ที่กระทรวงมหาดไทยเตรียมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้แก่ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากที่กระทรวงได้ออกมาตั้งแต่ปี 63

โดยการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจมาแล้ว 2 รอบ รอบละ 2 ปี ได้แก่ ระหว่าง 1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 65  ช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจได้ 47.35 ล้านบาท  และ ระหว่าง  1 ก.ค. 65 - 30 มิ.ย. 67 ช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจได้ 49.78 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.... เพื่อเสนอต่อ ครม. ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับปี 65 ที่จะสิ้นผลบังคับในวันที่ 30 มิ.ย. 67  โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่  1 ก.ค. 67 ถึง  30 มิ.ย. 69 มีสาระสำคัญคือยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้อง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ประมาณ 54.19 ล้านบาท  หรือเฉลี่ยปีละ 27.09 ล้านบาท (พิจารณาจากจำนวนโรงแรมประจำปี 67 จำนวน 677,493 ห้อง)

“แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19  จะคลี่คลายแล้ว แต่การฟื้นตัวของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กยังไม่สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ปกติทั้งหมด ยังคงต้องได้รับความช่วยเหลือ

ดังนั้นเพื่อให้การเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีความต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกิจโรงแรมต่อไปอีก 2 ปี ให้ ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว