“นฤมล” เผย หอการค้าจีน เขตฮ่องกง หนุนนโยบายเชื่อมโยง ส่งเสริมการค้า-ลงทุน

“นฤมล” เผย หอการค้าจีน เขตฮ่องกง หนุนนโยบายเชื่อมโยง ส่งเสริมการค้า-ลงทุน

“นฤมล” เผย ประธานสภาหอการค้าจีน CGCC ประจำฮ่องกง พร้อมสนับสนุนนโยบายการสร้างความเชื่อมโยงของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลัง  พบหารือกับ นาย Jonathan Koon-shum Choi ประธานสภาหอการค้าจีน CGCC ประจำฮ่องกง และประธานบริษัท Sunwah Group และนายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
และนายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท GML จำกัด และผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถึงผลหารือความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างไทยกับจีน 

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า นาย Jonathan Koon-shum Choi  ประธานสภาหอการค้าจีน CGCC ประจำฮ่องกง พร้อมสนับสนุนนโยบายการสร้างความเชื่อมโยงของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน โดยขอให้ไทยเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุผลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ สภาหอการค้า มีความยินดีที่จะเชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการลงทุนและพร้อมเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทเอกชนรายอื่นต่อไป

ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. ในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยนาย Choi กล่าวว่าปัจจัยสำคัญ คือ การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากนครคุนหมิง นครเฉิงตู และนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังไทย และหวังว่าไทยจะเร่งรัดกระบวนการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย - ระนอง โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นว่า หากรัฐบาลพิจารณาการยกระดับท่าเรือน้ำลึกที่ระนอง ซึ่งจะเป็นศูนย์รองรับการกระจายสินค้าหลัก และเชื่อมเข้ากับเส้นทางรถไฟดังกล่าง ซึ่งยังสามารถรวมถึงเส้นทางเชื่อมโยงทางบก (freeway) ที่จะช่วยให้เกิดโครงข่ายเส้นทางการค้ากับจีนที่เข้มแข็งและเป็นเส้นทางที่ได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาค สามารถดึงดูดนักลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยได้อีกมหาศาล

ผู้แทนการค้าไทยกล่าวยืนยันว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรัฐบาล พร้อมสนับสนุนแนวทางการดำเนินการ โดยเฉพาะระบบขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับจีน ทั้งทางราง  และทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนอย่างครบวงจร ยินดีและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชาวจีนที่มีความประสงค์เข้ามาลงทุนในประเทศไทย