ผลงานรัฐบาลเปิดตลาดยางยุโรป ดันราคายางเฉียด 100 บาท/กก. สูงสุดรอบ 12 ปี

ผลงานรัฐบาลเปิดตลาดยางยุโรป ดันราคายางเฉียด 100 บาท/กก. สูงสุดรอบ 12 ปี

“เกณิกา” ชู ผลงานรัฐบาล เดินหน้าเปิดตลาดยางสหภาพยุโรป ตามกฎหมาย EUDR ทำให้ราคายางสูงสุดในรอบ 12 ปี ราคายางแผ่นรมควันRSS (EUDR)ชั้น 3 ได้ราคาสูงสุด 96.66 บาทต่อกิโลกรัม

31 พ.ค. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประมูลยางพาราประจำวัน ปรากฏว่า ผลประมูลยางแผ่นรมควัน RSS (EUDR) ชั้น 3 ได้ราคาสูงสุด 96.66 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2555

โดยปัจจัยที่ทำให้ราคายางแผ่นรมควันเพิ่มสูงขึ้นมาจากการที่รัฐบาล นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเปิดตลาดยางสหภาพยุโรป (EU) ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) โดยได้เริ่มนำร่องที่ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีเป็นที่แรกเมื่อเดือนเมษายน 2567 

“หลังจากรัฐบาลเปิดตลาดอียู ได้ตามมาตรฐานEUDR สามารถรองรับการตรวจสอบย้อนหลังผลผลิตยางพาราที่ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีทำสำเร็จ เป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นราคาพุ่ง 96.66 บาท และสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าอีกไม่กี่วันจะแตะถึง 100 บาทแน่นอน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากความทุ่มเทของรัฐบาลที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง”น.ส.เกณิกา กล่าว

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า การยางแห่งประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกรไทยก้าวสู่วิถีเกษตรยั่งยืน ด้วยการจัดการทรัพยากรการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) จึงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และผู้ประกอบกิจการยางพาราไทยมีการจัดการข้อมูลยาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDRของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระดับสากลต่างๆ

โดยระบบ TRT จะแสดงรายละเอียดยางที่ซื้อขายอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิตยางของสมาชิกแต่ละรายอย่างเป็นระบบ จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของยางได้ทุกล็อต