สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 86.30 บาท (นครศรีฯ) 87.05 บาท (สุราษฏร์ฯ) 87.05 บาท

สถานการณ์ยางพารา ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567