ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย.67 ล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย. 67 ล่าสุด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย.67 อัปเดต ราคาน้ำมันทุกชนิด ล่าสุด ปตท. บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ อีก 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ (18 เม.ย.67) บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บางจาก ประกาศ ราคาน้ำมัน ล่าสุด ในกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นอีก 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 18 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เช็ก ราคาน้ำมันทุกชนิด

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2567" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บางจาก ประกาศ ราคาน้ำมันล่าสุด ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ อีก 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 18 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป 

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
 

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ (18 เม.ย.67) ราคาน้ำมันล่าสุด หลัง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

 • ดีเซล ราคา 30.44 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 48.24 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.44 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 48.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย.67 ล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร


อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ (18 เม.ย.67)ราคาน้ำมันล่าสุด หลัง ปั๊มน้ำมัน บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน

 • ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล S ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • ไฮดีเซล B20 S ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคา 37.99 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคา 38.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคา 38.88 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคา 40.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 เม.ย.67 ล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์