บอร์ดกกพ. เคาะค่าไฟงวดใหม่พรุ่งนี้ พลังงาน ของบอุ้มเปราะบางจ่าย 3.99 บาท

บอร์ดกกพ. เคาะค่าไฟงวดใหม่พรุ่งนี้ พลังงาน ของบอุ้มเปราะบางจ่าย 3.99 บาท

เคาะค่าไฟงวดใหม่พรุ่งนี้ ยืนราคา 4.18 บาทตามเดิม หลังฟังเสียงประชาชนจบแล้ว  ชี้งวดสุดท้ายปลายปี ถ้าราคาพลังงานไม่พุ่ง ยังได้ใช้ราคาเดิมแน่  พลังงานจ่อชงครม.ของบดูแลค่าไฟฟ้ากลุ่มใช้น้อยไม่ถึง 300 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามเดิม 3.99 บาท เท่างวดม.ค. - เม.ย. 67 ต่อไป

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันที่ 27 มี.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะนำข้อมูลการสรุปรับฟังความเห็นอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่เดือน พ.ค.- ส.ค. 67 ระหว่างวันที่ 8-22 มี.ค. 2567 ทั้ง 3 แนวทาง ประกอบด้วย 

1. ค่าไฟฟ้า 5.43 บาทต่อหน่วย ในกรณีจ่ายคืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งหมด 99,689 ล้านบาท ภายในงวดเดียว 2.ค่าไฟฟ้า 4.34 บาทต่อหน่วย ในกรณีจ่ายคืนหนี้ กฟผ. 4 งวด ในอัตรางวดละ 14,922 ล้านบาท และ 3.ค่าไฟฟ้าเท่าเดิม 4.18 บาทต่อหน่วย ในกรณีจ่ายคืนหนี้ กฟผ. 7 งวด ในอัตรางวดละ 14,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะต้องดูความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความเห็นอย่างไร และเลือกแนวทางไหนมากที่สุด เพื่อให้บอร์ดกกพ.พิจารณาต่อไป เชื่อว่า บอร์ดกกพ. จะเลือกค่าไฟฟ้าเท่าเดิม คือ 4.18 บาทต่อหน่วย เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน

“เชื่อว่าบอร์ดกกพ. จะเลือกแนวทางที่ 3 คือ ค่าไฟเท่างวดเดือนม.ค.-เม.ย.2567 ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย ซึ่งหากถ้าบอร์ดเลือกตามนี้ และไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ทางสำนักงานกกพ. จะประกาศราคาค่าไฟงวดใหม่ได้ภายในวันที่ 27 มี.ค. 2567 นี้ แต่ถ้ามีการปรับตัวเลขใหม่ ก็ต้องเลือกการประกาศออกไป ซึ่งเคยเกิดขึ้นในงวดที่ผ่านๆ มา ที่ให้กลับไปปรับตัวเลขต่างๆ ใหม่” แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวว่า ส่วนแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายปลายปี 2567 คือเดือน ก.ย.-ธ.ค. ถ้าราคาก๊าซธรรมชาติ (แอลเอ็นจี) ราคาเฉลี่ยอยู่ในระดับปัจจุบัน ราคาค่าไฟงวดสุดท้าย จะสามารถใช้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.18 บาทต่อหน่วยต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าของไทยมีเสถียรภาพได้ตลอดปี 2567 

ขณะที่กรณีเงื่อนไขค่าไฟฟ้าในงวดปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย. 2567) ที่แบ่งเป็น 2 แบบคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย และผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 4.18 บาทต่อหน่วยนั้น มีแนวโน้มที่กระทรวงพลังงานจะดำเนินการให้ค่าไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 แบบ สำหรับงวด พ.ค.-ส.ค. 2567 เช่นกัน โดยส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย ที่จะให้คิดค่าไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วยนั้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานจะต้องหาเงินเพื่อมาชดเชยราคาค่าไฟฟ้าให้ประชาชน

“ตอนนี้กกพ.ได้หารือกับปลัดกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมการของบจากรัฐบาล เพื่อช่วยดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย (งวด พ.ค.-ส.ค. 67) ให้สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับงวดปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย.) ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยต่อไป โดยจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาอีก 1 เดือนในการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะทำได้ทันก่อนบิลค่าไฟฟ้างวด พ.ค.-ส.ค. 67 จะประกาศใช้” แหล่งข่าว กล่าว