3 คดี 22 โครงการ สะเทือนซื้อไฟฟ้าพลังงานลม 'กกพ.' ยื้อรอศาลปกครองชี้ขาด 

3 คดี 22 โครงการ สะเทือนซื้อไฟฟ้าพลังงานลม 'กกพ.' ยื้อรอศาลปกครองชี้ขาด 

กลุ่ม EA ฟ้อง "กกพ." ใน 3 คดี 22 โครงการ สะเทือน ประมูลซื้อไฟฟ้าพลังงานลม "กกพ." ยื้อรอ ศาลปกครองชี้ขาด ก่อนเริ่มขั้นตอนเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบ 2 อีก 3,668 เมกะวัตต์

การเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี พ.ศ. 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 

โดยกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แบ่งเป็น ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้าราว 5,203 เมกะวัตต์ 

ส่วนกรอบระยะเวลาการเปิดรับซื้อไฟฟ้า นั้น กกพ.ได้ออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า และเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในเดือนต.ค. 2565 และเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างวันที่ 3-28 ต.ค.2565

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2566 สำนักงาน กกพ. ได้พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 386 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบ กกพ. สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 175 ราย ปริมาณเสนอขาย 4,852.26 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 

1. ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ไม่มีผู้คัดเลือก
2. พลังงานลม ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 20 ราย ปริมาณเสนอขาย  1,474.20 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) จำนวน 2 ราย ปริมาณเสนอขาย 16.00 เมกะวัตต์ รวมเป็น 1,490.20 เมกะวัตต์
3. พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) : ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 24 ราย ปริมาณเสนอขาย 994.06 เมกะวัตต์
4. พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 39 ราย ปริมาณเสนอขาย 1,877.96 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) จำนวน 90 ราย ปริมาณเสนอขาย 490.04 เมกะวัตต์ รวมเป็น 2,368.00 เมกะวัตต์

 

 

 

รายงานข่าวจากศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2567  คุ้มครองชั่วคราวคดีพิพาทระหว่าง บริษัท วินด์ กาฬสินธุ์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กับสำนักงาน กกพ. และคณะกรรมการ กกพ.

ทั้งนี้ กลุ่ม EA ยื่นฟ้อง กกพ. 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพสถิต วินด์ฟาร์ม ซึ่งโครงการนี้จบไปแล้วหลังศาลปกครองเพชรบุรี ยกฟ้อง กกพ. ไปเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2566
2.โครงการ วินด์ ขอนแก่น 2 ซึ่งทาง กกพ.ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลไปแล้ว 
3. โครงการ วินด์ กาฬสินธุ์ 2 ซึ่งทาง กกพ.อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นอุทธรณ์ชี้แจงต่อศาลต่อไป

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า กกพ. อยู่ระหว่างเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ตามขั้นตอนว่าทำไม กกพ. ถึงต้องดำเนินการเปิดรับซื้อไฟสะอาด และให้เหตุผลตามข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น การลงนาม PPA โครงการพลังงานลม จำนวน 1,474.20 เมกะวัตต์ จะรับผลกระทบ ยังไม่สามารถทำได้ เพราะต้องรอคำตัดสินของศาลก่อน รวมทั้งการเปิดรับซื้อพลังงานหมุนเวียนรอบ 2 อีกประมาณ 3,668 เมกะวัตต์ จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน

"ต้องแยก 2 คดี โดยการฟ้อง กกพ. ก็อีกเรื่อง ส่วนการที่ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็อีกเรื่อง ดังนั้น ในส่วนที่ศาล สั่งคุ้มครอง กกพ. ก็มีหน้าที่ชี้แจงตามขั้นตอน ส่วนคดีฟ้อง กกพ. ก็อีกคดี ก็ว่าตามขั้นตอน ส่วนพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นก็ดำเนินตามขั้นตอนซื้อขายปกติ เพราะศาลท่านสั่งคุ้มครองชั่วคราวพลังงานลม 22 โครงการ แต่การจะเริ่มเปิดรับซื้อรอบ 2 จะต้องเลื่อนออกไปก่อน" นายคมกฤช กล่าว 

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2566 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน กพช. ได้มีมติเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ.2564 - 2573 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) จำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

1. โซลาร์ฟาร์ม 2,632 เมกะวัตต์ จากรอบแรกที่รับซื้อ 2,368 เมกะวัตต์
2. พลังงานลม 1,000 เมกะวัตต์ จากรอบแรกรับซื้อ 1,500 เมกะวัตต์
3. ก๊าซชีวภาพ 6.5 เมกะวัตต์ รอบแรกไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ
4. ขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ จากรอบแรกเปิดรับ 200 เมกะวัตต์ แต่มียอดรับซื้อที่ 100 เมกะวัตต์ จึงจะเพิ่มอีก 30 เมกะวัตต์ รวมเป็น 130 เมกะวัตต์ 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์