'พูลพัฒน์' นั่ง 'เลขา กกพ.' คนใหม่ แทน 'คมกฤช' ครบวาระ 31 พ.ค.นี้

'พูลพัฒน์' นั่ง 'เลขา กกพ.' คนใหม่ แทน 'คมกฤช' ครบวาระ 31 พ.ค.นี้

"กกพ." เคาะ "พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์" รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งเลขา เลขา กกพ. คนใหม่ แทน "คมกฤช ตันตะวาณิชย์" ที่จะครบวาระ 31 พ.ค. 67 นี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง ได้ประกาศรายชื่อดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนต่อไป แทนนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเกษียณอายุ และหมดวาระวันที่ 31พ.ค. 67 

อย่างไรก็ตาม หลังจากให้ผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในช่วงเช้าวันที่ 25 มี.ค. 2567

\'พูลพัฒน์\' นั่ง \'เลขา กกพ.\' คนใหม่ แทน \'คมกฤช\' ครบวาระ 31 พ.ค.นี้

สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของดร.พูลพัฒน์  ลีสมบัติไพบูลย์ เป็นรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จบเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน(George Washington University) สหรัฐอเมริกา  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน  ประเทศอังกฤษ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมีความเชี่ยวชาญงานด้านต่างประเทศอย่างมาก หลังจากผ่านงานด้านผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน, กำกับและดูแลการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี, คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 93 , พลังงานสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1 (Executive Energy Program) สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย , สถาบันวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 และนักบริหารพลังงานระดับสูงรุ่นที่ 11 กระทรวงพลังงาน

ผลงานที่สำคัญ

1. การผลักดันความร่วมมือในการรับซื้อไฟฟ้าระดับภูมิภาค multilateral power trade แห่งแรกของอาเซียนร่วมกันระหว่าง ไทย-ลาว-มาเลเซีย (LTM-PIP)

2. ประธานเตรียมการในการปรับปรุงความตกลงอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA)

3. การร่วมผลักดันการจัดตั้งเวทีการหารือทางด้านพลังงานไทย-สหรัฐ US-Thailand Energy Policy Dialogue

4. การร่วมผลักดันการจัดตั้งเวทีการหารือทางด้านพลังงานไทย-ญี่ปุ่น Japan-Thailand Energy Policy Dialogue

5. การเตรียมการด้านท่าทีในการเจรจาเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่อ้างสิทธิ์ไหล่ทวีป ไทย-กัมพูชา

6. การติดตามความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมไทย-มาเลเซีย MTJA

7. การเตรียมการเรื่องการเปิดสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 25

8. การบริหารการจัดเก็บรายได้และค่าภาคหลวงของแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม

9. คณะกรรมการการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ (SPR) กระทรวงพลังงาน

10. คณะอนุกรรมการกำกับการจัดหาและบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศ

สำหรับผู้ที่ ลงสมัครคัดเลือกประกอบด้วย 1. นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. 2. นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 3. นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BOTLINK และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า 4. น.ส.รังสิมา พักเกาะ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายงาน สำนักงาน กกพ. ปัจจุบันอยู่บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์