เปิด 4 รายชื่อผู้สมัคร เลขากกพ. ก่อนสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 25 มี.ค. นี้

เปิด 4 รายชื่อผู้สมัคร เลขากกพ. ก่อนสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 25 มี.ค. นี้

เปิดรายชื่อผู้สมัครเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่ผ่านการประเมินเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกพ. 25 มี.ค. 67 นี้

รายงานข่าว ระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 (ครั้งที่ 896) วันที่ 6 มี.ค. 67 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการประเมิน (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ดังต่อไปนี้

1. นายกัลย์ แสงเรือง รองเลาธิการ สำนักงาน กกพ.
2. นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 
3. นางสาวรังสิมา พักเกาะ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายงาน สำนักงานกกพ. ปัจจุบันอยู่ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 
4. นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BOTLINK และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จัดการเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกพ. ของผู้สมัครที่ผ่านการประเมินขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. 67 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป