น้ำมันลง! ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร

น้ำมันลง! ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 ล่าสุด โออาร์-บางจาก ประกาศปรับลดราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลงอีก 40 สตางค์/ลิตร มีผล 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ (22 พ.ย.66) บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน ในกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดย "ราคาน้ำมันวันนี้ 2566" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ประกาศปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคา 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จะเป็นดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน - แก๊สโซฮอล์

 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.09 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.28 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 43.94 บาทต่อลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 43.84 บาทต่อลิตร

น้ำมันลง! ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร

 

กลุ่มน้ำมันดีเซล

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

 

น้ำมันลง! ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 ปั๊ม เชลล์ (Shell) ราคาน้ำมันล่าสุด

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน PT ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.05 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.28 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์