ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) และ PT

"ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66"  อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด จาก 4 ปั๊มน้ำมันดัง บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR , บริษัท บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 21 พ.ย.66 ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊ม ปตท. ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.34 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊ม บางจาก ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊ม เชลล์(Shell) ราคาน้ำมันล่าสุด

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.95 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 21 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน PT ราคาน้ำมันล่าสุด

 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.68 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์