ดีบุก เมตริกตันละ 866,650.00 ทองคำ กรัมละ 2,220.84

ดีบุก	เมตริกตันละ 866,650.00 ทองคำ กรัมละ 2,220.84

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 866,650.00 ทองคำ กรัมละ 2,220.84