'อินโนบิก' หวังรัฐสร้างความจดจำสินค้าไทย ดัน 'อีโคซิสเต็ม' ประเทศ

'อินโนบิก' หวังรัฐสร้างความจดจำสินค้าไทย ดัน 'อีโคซิสเต็ม' ประเทศ

"อินโนบิก" หวังรัฐบาลสนับสนุนนักธุรกิจไทย สร้างจิตสำนึกคนไทยให้รักชาติ เกิดความนิยมในสินค้าของคนไทย หนุน "อีโคซิสเต็ม" ประเทศ ชู Smart Life in Smart City คนไทยมีสุขภาพดี ชี้ ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใส่ใจโลกมากขึ้น 

"โพสต์ทูเดย์" จัดงานสัมมนา PostToday Smart City โดย นายณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวในหัวข้อ SMART Life in Smart City ว่า หากพูดถึง Sart Life กับ Smart City จะนึกถึงการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนตัวชื่นชอบแนวคิดผู้ว่าฯ กทม. ที่ว่าการมี Sart Life กับ Smart City ต้องมีพอดี ไม่ต้องเยอะจนเกินไป และต้องตอบโจทย์คนที่อยู่นอกเมืองได้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ อินโนบิกดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ โดยอนาคตจะพัฒนาโปรดักต์ที่ใช้เองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ผ่านการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง เทคโนโลยี AI ได้เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถตรวจสอบ DNA เฉพาะเจาะจงของโรคได้ทันที เชื่อว่าการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นหลายอย่าง คือ การท่องเที่ยว อาหารไทย สมุนไพรไทย การแพทย์ การดูแลสุขภาพ มวยไทย มีซอฟต์ พาวเวอร์ที่หลากหลาย ถือเป็นจุดเริ่มต้น และต่อยอดไป Smart City ได้ 

'อินโนบิก' หวังรัฐสร้างความจดจำสินค้าไทย ดัน 'อีโคซิสเต็ม' ประเทศ

นายณัฐ กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อประเทศมากที่สุดคือ อากาศที่ร้อนส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า การเผาก๊าซธรรมชาติเป็นปัญหาที่สะสม ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โรคมะเร็งปอดที่พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องช่วยกันดูแล ซึ่งคนรุ่นหลังต่อจากจะได้รับผลกระทบมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม คนรุ่นต่อไปจะสนใจในธุรกิจ และนวัตกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อน เช่น การบริโภคอาหารที่ทำจากพืชการให้ความสำคัญกับบริษัทที่ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยอินโนบิก ก่อตั้งมา 3 ปี ถือหุ้นโดย ปตท. 100% เน้นลงทุนส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อดูแลสุขภาพ การพัฒนาด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุ การพัฒนายา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น 

'อินโนบิก' หวังรัฐสร้างความจดจำสินค้าไทย ดัน 'อีโคซิสเต็ม' ประเทศ

"คนรุ่นหลังเริ่มเห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เริ่มเห็นความสำคัญอาหารจากพืช คนยุโรปเริ่มกินเพื่อลดโรคร้อน หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า ธุรกิจปศุสัตว์ปล่อยคาร์บอนมากกว่าอุตสาหกรรมทรานสปอร์ต คนรุ่นใหม่บริโภคอาหารทางเลือกจากพืชมากขึ้น และเริ่มติดโซลาร์เซลล์ เพราะถึงจุดคุ้มทุน ต่อไปอินฟราสตรัคเจอร์จะดีขึ้น"

นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยรักชาติ และใช้ของไทยมากขึ้น ยกตัวอย่าง อาหารเสริมของอินโนบิก เมื่อนำนวัตกรรมมาจากสถาบันแห่งหนึ่งของไทย และนำสู่ตลาด พอเผยแพร่การตลาดว่าเป็นนวัตกรรมจากคนไทย มักมีคำถามว่าดีกว่าเกาหลีอย่างไร ตนได้นึกย้อนกลับไปในอดีตที่คนขายบอกว่าเป็นของนอก เหมือนโดนปลูกฝังว่าของนอกดีกว่า     

"หากเราสนับสนุนใช้ของไทย จะช่วยอีโคซิสเต็มได้มาก ดังนั้น หากอยากจะโกอินเตอร์ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าไทยและนวัตกรรมของไทยก่อน การส่งเสริมใช้ของไทยจะทำให้โครงพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมไทยดีขึ้นรวมถึงทั้งด้านการตลาด ของไทยเมื่อขายให้กับคนไทยได้จึงจะไปสู่ตลาดโลก"
 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์