พาณิชย์ แย้มพร้อมปลด “น้ำตาล” ออกจากสินค้าควบคุม

พาณิชย์ แย้มพร้อมปลด “น้ำตาล” ออกจากสินค้าควบคุม

ชาวไร่อ้อย ตบเท้าขอบคุณ “ภูมิธรรม”ปรับขึ้นราคาน้ำตาล 2 บาทต่อกก.ส่วนขอปรับเพิ่มอีก 2 บาทเพื่อเข้ากองทุนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะใช้งบส่วนไหนจะหารือเพื่อให้ข้อสรุปอีกครั้ง เผยเงินชดเชยตัดอ้อยสด 8,000 ล้านบาทเตรียมเข้าครม.แล้ว

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังผู้แทนชาวไร่อ้อยเข้าพบว่า ชาวไร้อ้อยมาขอบคุณที่กระทรวงพาณิชย์ช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำตาลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยืดเยื้อ ได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายกิโลกรัม (กก.) ละ 2 บาท เพื่อชดเชยต้นทุน ซึ่งได้ยืนยันไปว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว ที่จะต้องดูแล ตามนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรให้ยืนอยู่ได้ หาจุดสมดุลให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ให้ชาวไร่อ้อยมีต้นทุนไปดำเนินการได้

ส่วนการขอขึ้นราคาอีก กก.ละ 2 บาท เพื่อนำเข้ากองทุนเพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในระยะต่อไป ครม.ได้ให้นโยบายไปแล้ว โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาว่าจะใช้เงินส่วนไหน รัฐจะเป็นผู้สนับสนุนเหมือนเดิม หรือผู้ก่อให้เกิดมลพิษ จะต้องร่วมรับผิดชอบ ก็ต้องไปหารือกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้ง แต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่า ปัจจุบันกติกาโลกมีการเพิ่มเงื่อนไขเรื่องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และสีเขียว การเผาหรือทำลายบรรยากาศ เป็นเรื่องที่ต้องลดลง ก็ต้องปรับตัวให้พร้อม และต้องเริ่มดำเนินการ

สำหรับเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 8,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลค้างจ่ายให้กับกับชาวไร่อ้อยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอให้ ครม. พิจารณาแล้ว น่าจะเป็นวันที่ 21 พ.ย.2566 นี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะหาเงินมาจ่ายให้ เพราะติดค้างมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว          

 "กระทรวงพร้อมปลดล็อคให้น้ำตาลออกจากสินค้าควบคุม หลังสถานการณ์คลี่คลาย เพื่อให้กับไปเปิดเสรีน้ำตาลเหมือนเดิมตามที่ชาวนไร่อ้อยต้องการ ซึ่งการให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า"นายภูมิธรรม กล่าว

นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณรองนายกฯที่ให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 2 บาทต่อกก. เพื่อไปใช้ในการคำนวณราคาอ้อยที่ 2 บาทต่อกก. เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นมาก ซึ่งการปรับราคาครั้งนี้จะทำให้เราคุ้มทุนในฤดูกาลนี้และทำให้ชาวไร่อ้อยพอใจระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องน้ำตาลพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง เรามีน้ำตาลเหลือมากในประเทศเพียงพอต่อการบริโภค ได้มีการจัดสรรให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศกำหนดโควต้าจำหน่ายแต่ละสัปดาห์ให้โรงงานทุกโรงปฏิบัติ มีกฎหมายอ้อยและน้ำตาลทราย ที่บริหารและแก้ไขปัญหาน้ำตาลได้