ครม.ไฟเขียว น้ำตาล 2 ชนิดปรับขึ้นราคากิโลกรัมละ 2 บาท 15 พ.ย.นี้

ครม.ไฟเขียว น้ำตาล 2 ชนิดปรับขึ้นราคากิโลกรัมละ 2 บาท  15 พ.ย.นี้

ครม.ไฟเขียว น้ำตาลทรายขาวปรับราคาหน้าโรงงาน จาก 19 บาท/กก. เป็น 21 บาท/กก. ส่วน น้ำตาลบริสุทธิ์ จาก 20 บาท/กก.เป็น 22 บาท/กก. คาดมีผล 15 พ.ย.นี้

วันที่ 14 พ.ย.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐมนตรี แถลง การประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมมีการพิจารณาข้อเสนอ และแนวทางการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ขึ้นราคาน้ำตาล จากที่เคยมีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง และมีการประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น แต่ราคาที่ควบคุมไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรไร่อ้อย มีความลำบาก จึงให้มีการจัดประชุมหารือกับตัวแทนชาวไร่อ้อย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อสรุป ให้ขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 2 บาท ซึ่งไม่ใช่ราคาค้าปลีก โดยจะมีสินค้า 2 ชนิดคือ ราคาน้ำตาลทรายขาว จากเดิมกิโลกรัมละ 19 บาท เพิ่มเป็น 21 บาท

และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท ขึ้นเป็น 22 บาท
 

 

 

 

 

โดยวันนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยสินค้าและบริการ หลังจากนั้นจะส่งเรื่อง ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล พิจารณาปรับราคาต้นทุนอีกครั้ง เมื่อขบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นคาดว่าจะสามารถปรับขึ้นราคาได้ในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย.66)แต่หากการ ดำเนินการล่าช้าก็จะขึ้นราคาในวันถัดไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์