'เศรษฐา' หารือผู้บริหาร 'อเมซอน เว็บ เซอร์วิส' ขยายความร่วมมือดิจิทัลในไทย

'เศรษฐา' หารือผู้บริหาร 'อเมซอน เว็บ เซอร์วิส' ขยายความร่วมมือดิจิทัลในไทย

นายกรัฐมนตรี และผู้บริหารอเมซอน เว็บ เซอร์วิส  จับมือร่วมกันพัฒนา digital transformation เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับโลก 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 อเมซอน เว็บ เซอร์วิส  (Amazon Web Services) นำโดย คุณ Michael Punke, Global Vice President, Public Policy ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปประชุม APEC ที่ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ 

AWS ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการผลักดันการเติบโตของประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AWS เดินหน้าให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในทันที เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัล และ innovation hub ผ่านการมาลงทุนของเทคโนโลยีคลาวนด์ (AI, ML, data analytics, IoT) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่สำคัญ และรากฐานในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของคนรุ่นต่อไป

 

นายกรัฐมนตรีขอบคุณและให้การสนับสนุน AWS ที่เป็น hyperscale data center ระดับโลกเจ้าแรกที่กำลังลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ในประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 1.9 แสนล้านบาท (US$5 พันล้านบาท) ในระยะเวลากว่า 15 ปี 

นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทุนของ AWS จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระยะยาว เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ และช่วยสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน

\'เศรษฐา\' หารือผู้บริหาร \'อเมซอน เว็บ เซอร์วิส\' ขยายความร่วมมือดิจิทัลในไทย

นายกรัฐมนตรีจะให้ความร่วมมือกับ AWS อย่างต่อเนื่องในการมาลงทุนครั้งนี้ ทั้งในการสนับสนุนให้เกิดการใช้คลาวน์ให้ครบทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการพัฒนาบริการทางดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั้งของรัฐและเอกชน อาทิ การเงิน อุตสาหกรรมการผลิต สาธารณสุข การค้าปลีก และ SMEs, การสร้างรัฐบาลดิจิทัลของทุกหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมด้วยนโยบาย Cloud First Policy, การผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน

สอดรับกับความเป็นผู้นำระดับโลก ในการก่อตั้งคำปฏิญาณ​ Climate Pledge ของ AWS ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2025 รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเรื่องคลาวน์เทียบเท่ามาตรฐานโลกและได้รับการจ้างงานหลังจบหลักสูตรทันทีผ่านโครงการ AWS re/Start และอื่นๆ เป็นต้น