รัฐปลอบใจคนอดได้ ‘ดิจิทิล วอลเล็ต’ คลอด ‘E-VAT Refund’ลดภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท

รัฐปลอบใจคนอดได้ ‘ดิจิทิล วอลเล็ต’  คลอด ‘E-VAT Refund’ลดภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท

"เศรษฐา" คลอดมาตรการ‘E-VAT Refund’ ปลอบใจคนรายได้ - เงินออมสูงอดได้ดิจิทัล วอลเล็ต 1 หมื่นบาท ให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 50,000 บาท นายกฯชี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet แถลงผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งมีมติเห็นชอบรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อย


โดยปรับหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับสิทธิเป็นประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป และมีเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาท หรือมีเงินในบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท คิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับจำนวน 50 ล้านคน ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทั้งนี้โยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต Digital Wallet ได้ข้อสรุปแล้ว หลังจากนั่นหมายความว่า คนรวย หรือผู้มีรายได้และเงินออมสูง 4.8 ล้านคน จะไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต Digital Wallet ได้

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต Digital Wallet ไม่ได้นั้น นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการ แทน

นายเศรษฐา กล่าวว่า โครงการ e-Refund นั้น ประชาชนจะได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการรวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่จูงใจให้ให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้น มุ่งไปสู่การเป็น e-Government ในอนาคต ซึ่งโครงการ e-Refund จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

“ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่ได้ รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท  โดยให้ใบกำกับภาษี มาประกอบการยื่นภาษีบุคคล และรัฐจะคืนเงินภาษีให้ท่าน เพราะฉะนั้น คนที่ไม่ได้รับสิทธิ Digital Wallet ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้ และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้นด้วย”

รัฐปลอบใจคนอดได้ ‘ดิจิทิล วอลเล็ต’  คลอด ‘E-VAT Refund’ลดภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท

สำหรับโครงการ e-Refund มีเงื่อนไข รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท
  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท
  • ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี และเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ electronics เท่านั้น
  • โครงการ e-Refund เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป