หอการค้าไทย ปั้นคนรุ่นใหม่ด้วยแนวทาง Mentoring ผ่านโครงการ DOT

หอการค้าไทย ปั้นคนรุ่นใหม่ด้วยแนวทาง Mentoring ผ่านโครงการ DOT

หอการค้าไทย ผุดโปรเจคสร้างคนรุ่นใหม่ ฉลองครบรอบ 90 ปี ภายใต้ชื่อโครงการ DOT รุ่นที่ 1 สร้างผู้นำที่เป็นคนรุ่นใหม่ นำผู้บริหารและนักธุรกิจแนวหน้าหลากหลายสาขาธุรกิจ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราสร้างกลุ่ม YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) ให้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดจนเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง

ในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทยในปีนี้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยจะมีการเชิญและคัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ ที่มีความหลากหลายจาก 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce: YEC) 2) ผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชน (Business Professional) 3. ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

4. เจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐ (Government and Public Official) หรือบุคลากรภาครัฐที่เคยผ่านการอบรม Young public and private collaboration (YPC)

5. ผู้ประกอบการธุรกิจ (Business Entrepreneur)

6. อาจารย์และนักวิชาการ (Academic) โดยใช้กระบวนการ Mentoring ที่ได้ขยายผลจากโครงการ IMET MAX ซึ่งได้คัดเลือก Super Mentor มาถ่ายทอดประสบการณ์และ ร่วมพูดคุยในเชิงลึก ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ คนรุ่นใหม่ ได้เห็น Guiding Principle ที่ดี จาก Super Mentor ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียของประเทศไทย

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ในฐานะประธานโครงการ DOT กล่าวว่า โครงการนี้ได้ผนึกกำลังนักธุรกิจรุ่นใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็น Impactful Leadership ให้คนรุ่นใหม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ในด้านทักษะ ความรู้ กระบวนการคิด ประสบการณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง ต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียม (Inequality) ในมิติต่าง ๆ ของสังคม มุ่งสู่การเป็น Global Citizen ภายใต้แนวคิด “Global Citizenship - Think Global, Act Local”

โดย Mentoring Concept ของโครงการนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหญ่ได้มีโอกาสเรียนรู้และ แชร์ประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ ในรูปแบบ Reverse Mentoring ผ่านการ Mentoring ผสมกับการแลกเปลี่ยนมุมมอง Exchange Ideas ซึ่ง Mentor ของโครงการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน 12 ราย ขณะที่ Mentee จะเป็นคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 28 - 35 ปี ที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมในมิติต่าง ๆ จำนวน 24 ราย จาก 6 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการ DOT รุ่นที่ 1” สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. - 6 ต.ค.2566 และจะเริ่มโครงการในวันที่ 28 ต.ค. 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thaichamber.org/page/view/274  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า โทร. 0-2018-6888 ต่อ 2640,2650 หรือ อีเมล [email protected]