ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย.66 ล่าสุด มีผลแล้ว ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย.66 ล่าสุด มีผลแล้ว ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย.66 "อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด" เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย ปตท. บางจาก และเชลล์ เช้านี้ขยับขึ้น-ลง เท่าไหร่บ้าง

"ราคาน้ำมันวันนี้" 20 ก.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เวลา 07.00 น. เช็ก ราคาน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2566 ล่าสุด" ปตท. หรือ OR และ บางจาก ได้ประกาศปรับลด ราคาน้ำมันดีเซล 2 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 20 กันยายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย.66 ล่าสุด มีผลแล้ว ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 20 กันยายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย.66 ล่าสุด มีผลแล้ว ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 20 กันยายน 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 ก.ย.66 ล่าสุด มีผลแล้ว ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท/ลิตร