ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' ดีเซล 2.00 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' ดีเซล 2.00 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับลด 'ราคาน้ำมัน' ดีเซล 2.00 บาท/ลิตร ส่วนเบนซินราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน ในกลุ่ม ดีเซล 2 บาท/ลิตร ส่วน กลุ่มเบนซินคงเดิม มีผลวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป
 

บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน ในกลุ่ม ดีเซล 2 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
 

ราคาน้ำมัน วันที่ 20 กันยายน 2566 ราคาน้ำมันขายปลีก จะเป็นดังนี้

ราคาน้ำมันเบนซิน - ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (คงเดิม)

  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.79 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.14 บาทต่อลิตร 
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 40.18 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.45 บาทต่อลิตร
  • เบนซิน อยู่ที่ 48.24 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 45.44 บาทต่อลิตร

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' ดีเซล 2.00 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้
 

ราคาน้ำมันดีเซล (ใหม่)

  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซลพรีเมียม ราคา 40.24 บาท/ลิตร

ข่าวดี! โออาร์ - บางจาก ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' ดีเซล 2.00 บาท/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์