ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 49.05 บวก 0.45 บาท ยางแผ่นรมควัน (สุราษฎร์ฯ) 50.78 ลบ -0.24 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 49.05 บวก 0.45 บาท ยางแผ่นรมควัน (สุราษฎร์ฯ) 50.78 ลบ -0.24 บาท

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 19 กันยายน 2566 ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.60 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.79 บาท/กก. ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.39 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.88 บาท/กก.

ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 49.05 บวก 0.45 บาท ยางแผ่นรมควัน (สุราษฎร์ฯ) 50.78 ลบ -0.24 บาท

ราคายางวันนี้ได้รับอิทธิพลจากราคาของตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคายางได้รับผลกระทบจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจจีนมีการปรับตัวที่ดีขึ้น ในเดือนส.ค.66 เศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้า หลังจากรัฐบาลใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยผลผลิตภาคอุตสาหรรมปรับเพิ่มขึ้น 4.5% จากปีก่อนหน้า สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ปรับขึ้น 3.7% ขณะที่ยอดค้าปลีกปรับเพิ่มขึ้น4.6% สูงขึ้น จากเดือนก่อนหน้าที่ปรับขึ้น 2.5% ซึ่งอาจส่งผลดีถึงการบริโภคยางพารา และอาจกลายเป็นแรงหนุนต่อราคาได้

แต่อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขการผลิตของโรงงานที่ลดลงอย่างมากประกอบกับภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอังกฤษทำให้สมาคมผู้ผลิตของอังกฤษปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวภาคการผลิตในปีนี้และปีถัดไป ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจภาพรวมของอังกฤษที่คาดว่ามีการขยายตัวเพียง 0.5%ในปีนี้

ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 49.05 บวก 0.45 บาท ยางแผ่นรมควัน (สุราษฎร์ฯ) 50.78 ลบ -0.24 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 49.05 บวก 0.45 บาท ยางแผ่นรมควัน (สุราษฎร์ฯ) 50.78 ลบ -0.24 บาท

ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 49.05 บวก 0.45 บาท ยางแผ่นรมควัน (สุราษฎร์ฯ) 50.78 ลบ -0.24 บาท