ครม. ’ทบทวน’ กรอบงบประมาณ 2567 สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวนกรอบวงเงินวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกรอบวินัยการเงินการคลัง

โฆษกรัฐบาล ชัย วัชรงค์ ระบุ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยกรอบงบประมาณดังกล่าวมีวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.26% แบ่งเป็นรายได้ภาครัฐ 2.78 ล้านล้านบาท ตั้งกรอบขาดดุลไว้ที่ 6.93 แสนล้านบาท คาดว่าจีดีพีจะขยายตัว 5%