ปศุสัตว์ปราบ ‘หมูเถื่อน’ กว่า 190 ล้านบาท

กรมปศุสัตว์ ได้ทำสงครามกับขบวนการหมูเถื่อนโดยเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและปกป้องความปลอดภัยอาหารของคนไทย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ ระบุ กรมปศุสัตว์ ได้ทำสงครามกับขบวนการหมูเถื่อนโดยเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและปกป้องความปลอดภัยอาหารของคนไทย โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน ได้บังคับใช้กฎหมายไปแล้ว 238 คดี รวมของกลาง 1,142 ตัน มูลค่ากว่า 190 ล้านบาท