มาตรการอุ้มราคา 'ดีเซล-ก๊าซหุงต้ม' ใกล้สิ้นสุด 'พลังงาน' ลุ้น 'คลัง' ชี้ขาด

มาตรการอุ้มราคา 'ดีเซล-ก๊าซหุงต้ม' ใกล้สิ้นสุด 'พลังงาน' ลุ้น 'คลัง' ชี้ขาด

“พลังงาน” ถกอุ้ม “น้ำมัน-LPG” ชี้ ราคาตลาดโลกยังผันผวน ห่วงต้องกู้เพิ่มหาก “คลัง” ไม่ต่อลดภาษีดีเซล จับตา “กบน.” อุ้มราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. ที่จะครบมาตรการ 30 มิ.ย. 2566

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) กำลังหารือถึงมาตรการดูแลราคาพลังงานให้กับประชาชนโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่ยังคงมีความผันผวน ขณะที่กระทรวงการคลังยังได้ออกประกาศกฏกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตรโดยกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.ค. 2566

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานก็ยังหวังว่ากระทรวงการคลังจะเพิ่มมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลให้อีก โดยพล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังหาแนวทางในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่หากจะลดภาษีน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร อีก 2 เดือน ประเทศจะสูญเสียรายได้อีกราว 20,000 ล้านบาท

มาตรการอุ้มราคา 'ดีเซล-ก๊าซหุงต้ม' ใกล้สิ้นสุด 'พลังงาน' ลุ้น 'คลัง' ชี้ขาด

กระทรวงพลังงานก็ยังรอดูทีท่ากระทรวงการคลังอยู่ว่าจะมีแนวทางออกมาอย่างไร ซึ่งตอนนี้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ก็ได้เตรียมข้อมูลและทำสมมติฐาน (Scenario Analysis) เตรียมรับมือไว้แล้วว่าหากกระทรวงการคลังจะยืนยันการเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจะมีทั้งลักษณะว่าจะปรับราคาน้ำมันที่ลิตรละเท่าไหร่ หรือจะยังคงอุ้มราคาน้ำมันต่อที่เท่าไหร่ ซึ่งปัจจัยหลักที่ต้องดูคือ ราคาน้ำมันตลาดโลกเป็นสำคัญ”

“ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกยังคงมีความผันผวนกองทุนน้ำมันฯ มียอดการกู้เงินเพื่อนำมาชำระหนี้คู่ค้าน้ำมันมาตรา 7 แล้ว 50,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการกู้เงินอีก 20,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้เงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องในช่วงเดือนก.ค. 2566 นี้ ดังนั้น หากกระทรวงการคลังมีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลที่ใกล้จะครบกำหนด จะช่วยให้กระทรวงพลังงานมีแนวทางในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น”

30มิ.ย.สิ้นสุดตรึงราคาก๊าซหุงต้ม

แหล่งข่าว กล่าวว่า อีกประเด็นความสำคัญที่กระทรวงพลังงาน จะต้องดำเนินการคือ จากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 กำหนดราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือ ก๊าซหุงต้ม อยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. -30 มิ.ย. 2566 นั้น เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลรักษาการทำให้ กบง. ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านนโยบายพลังงานไม่สามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมาตรการใด ๆ รวมถึงนโยบายด้านราคาของก๊าซหุงต้ม LPG ได้

ดังนั้น กบน. ที่ทำหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติดูแลความมั่นคงด้านน้ำมันและ LPG และมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงต้องเข้ามาพิจารณามาตรการดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนว่าจะต่อมาตรการตรึงราคา LPG ต่อไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะต้องมีมติออกมาเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่อง

สำหรับราคา LPG ตลาดโลก (CP) เดือนมิ.ย. 2566 อยู่ที่ 445 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงจากเดือนพ.ค. 2566 ถึง 110 ดอลลาร์ต่อตัน ทำให้กองทุนน้ำมันฯ อุดหนุนราคา LPG เพียง 0.17 บาทต่อกก. และเมื่อรวมกับกองทุน 1 ที่ปัจจุบันมีเงินไหลเข้าบัญชีเฉลี่ยที่ 20.38 ล้านบาทต่อวัน หรือเดือนละประมาณ 611 ล้านบาท จึงถือว่ากองทุนน้ำมันฯ ไม่ได้แบกภาระก๊าซ LPG มากนัก

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2566 ติดลบที่ 60,189 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 14,077 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 46,122 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร 1,956 ล้านบาท เงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 27,800 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 47,349 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 108,031 ล้านบาท

เสนอรัฐบาลใหม่3สมมติฐานพลังงาน

สำหรับสมมติฐานที่กบน. ได้ทำเพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลรักษาการ และ ว่าที่รัฐบาลใหม่ หากราคาดีเซลตลาดโลก อยู่ที่ราคาประมาณ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 33-35 บาทต่อดอลลาร์ ใน 2 สมมติฐาน คือ 1. กรณีไม่ลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตรหลังวันที่ 20 ก.ค. 2566 จะยังสามารถรักษาระดับราคาดีเซล 32 บาทต่อลิตร ได้อยู่ เพราะปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังสามารถเก็บเงินดีเซลเข้าบัญชีราว 4-5 บาทต่อลิตร

2. กรณีรัฐบาลต้องการให้ลดราคาดีเซลต่ำกว่า 32 บาทต่อลิตร นั้น รัฐบาลจะต้องใช้นโยบายลดภาษีเข้ามาร่วมดูแลด้วย โดยแทนที่จะขึ้นทันที 5 บาทต่อลิตร จะเป็นการทยอยปรับขึ้น อาจจะเป็นครั้งละ 2-3 บาทต่อลิตร เช่น หากต้องการเห็นดีเซล 30 บาทต่อลิตร ก็จะต้องลดภาษีต่อ อีก 2 บาทต่อลิตร

3. กรณีลดการจัดเก็บเข้าบัญชีดีเซล จากปัจจุบันที่เก็บเข้าระดับ 4 บาทต่อลิตร ถือว่ายังมีความผันผวน จากเมื่อต้นเดือนเก็บได้กว่า 5 บาท และมีบางสัปดาห์เก็บได้ 3 บาทกว่า ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินไหลเข้าเฉลี่ยราวเดือนละ 10,000 ล้านบาท จากยอดการใช้ดีเซลราว 65-67 ล้านลิตรต่อวัน 

4. กรณีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งเกินกว่ากรอบที่คาดการณ์ไว้ กองทุนน้ำมันฯ อาจจะพิจารณาการกู้เงินเพิ่มอีก 40,000 ล้านบาท มาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ จากยอดเดิม 2 ก้อนรวมกันที่ 70,000 ล้านบาท ตามกรอบได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อกู้ในวงเงิน 150,000 ล้านบาท ที่ได้บรรจุเป็นหนี้สาธารณะของประเทศไปแล้ว 110,000 ล้านบาท

กระทรวงพลังงานพิจารณาราคาพลังงานจากนโยบายรัฐบาล ราคาตลาดโลก การจ่ายคืนเจ้าหนี้ และการดำเนินการตามวินัยการเงิน การคลัง ซึ่งหากราคาดีเซลตลาดโลก ยังอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การใช้ดีเซลยังสูงราว 65-67 ล้านลิตรต่อวัน ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน เงินสดก็จะยังเข้ามาเป็นบวก ก็คาดว่าราคาดีเซลจะอยู่ได้ที่ 32 บาท แม้ว่าจะขึ้นภาษี 5 บาทต่อลิตร แต่หากราคาน้ำมันดีเซลโลกปรับขึ้นกว่าที่คาดการณ์ การลดภาษีดีเซลก็ถือว่ายังคงจำเป็น”