‘ประยุทธ์’ สั่งคลังดูแนวทางต่อ ‘ภาษีดีเซล’ หลังมาตรการหมดอายุ 20 ก.ค.นี้

‘ประยุทธ์’ สั่งคลังดูแนวทางต่อ ‘ภาษีดีเซล’ หลังมาตรการหมดอายุ 20 ก.ค.นี้

“ประยุทธ์” สั่ง “อาคม” ดูความเป็นไปได้ต่ออายุลดภาษีดีเซลหลังมาตรการหมดอายุ 20 ก.ค.นี้ “สุพัฒนพงษ์” ชี้รอคลังตัดสินใจหากไม่ต่ออายุมาตรการออกไปต้องใช้กลไกกองทุนน้ำมันในการลดราคา

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (13 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการลดภาษีดีเซลที่ 5 บาทต่อลิตร ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

“นายกรัฐมนตรีได้สั่งเรื่องนี้กับกระทรวงการคลังไปดูว่าเป็นยังไง ส่วนการจะอนุมัติต่อหรือไม่นั้น ก็คงต้องรอข้อสรุป และถ้าต่ออายุก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พิจารณาตามกฎหมายก่อน”

‘ประยุทธ์’ สั่งคลังดูแนวทางต่อ ‘ภาษีดีเซล’ หลังมาตรการหมดอายุ 20 ก.ค.นี้

สำหรับมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร นั้น ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง พร้อมหารือกับกระทรวงพลังงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ไปหาแนวทางร่วมกันเพื่อรองรับกับมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นี้

แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ เชื่อว่า ยังสามารถใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าผ่านการบริหารสภาพคล่อง เพื่อมาดูแลราคาน้ำมันดีเซลแทนได้

รายงานข่าวจาก กระทรวงพลังงาน ระบุว่า มาตรการ การลดภาษีดีเซลที่ผ่านมารวม 7 ครั้ง กระทบรายได้รัฐ 158,000 ล้านบาท ได้แก่ 

1. วันที่ 18 ก.พ. - 20 พ.ค.2565 (3 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 3 บาท รัฐสูญรายได้ 18,000 ล้านบาท 

2. วันที่ 21 พ.ค. - 20 ก.ค.2565 (2 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 20,000 ล้านบาท

3. วันที่ 21 ก.ค. - 20 ก.ย.2565 (2 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 20,000 ล้านบาท     

4.วันที่ 21 ก.ย. - 20 พ.ย.2565 (2 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 20,000 ล้านบาท     

5.วันที่ 21 พ.ย.2565 - 20 ม.ค.2566 (2 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 20,000 ล้านบาท 

6.วันที่ 21 ม.ค. - 20 พ.ค.2566 (4 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 40,000 ล้านบาท

7. วันที่ 21 พ.ค. - 20 ก.ค.2566 (2 เดือน) ลดภาษีลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 20,000 ล้านบาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์