ประกาศผลยื่นอุทธรณ์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ผ่าน-ไม่ผ่าน 12 มิ.ย. นี้

ประกาศผลยื่นอุทธรณ์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ผ่าน-ไม่ผ่าน 12 มิ.ย. นี้

ประกาศผลการพิจารณาผลอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ผ่าน-ไม่ผ่าน ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนภายใน 26 มิ.ย.66 รับเงินย้อนหลัง 3 เดือน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนติดตามความคืบหน้าผลการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" หรือ บัตรคนจน หลัง กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้ยื่นอุทธรณ์ของผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วนั้น

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,266,682 ราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ และจะมีการประกาศผลการพิจารณาผลอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ในวันนี้ (12 มิ.ย.66)

 

ประกาศผลยื่นอุทธรณ์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ผ่าน-ไม่ผ่าน 12 มิ.ย. นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ตรวจสอบสถานะผลการอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ผ่าน-ไม่ผ่าน 

ประกาศผลยื่นอุทธรณ์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ผ่าน-ไม่ผ่าน 12 มิ.ย. นี้

- กรณีผ่าน

มีสถานะ "ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ" (ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่) สามารถยืนยันตัวตนที่

  1. ธนาคารกรุงไทย
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

- ผู้ที่ได้รับสิทธิยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 

  • จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
  • ได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า ไม่เกิน 3 เดือน

- ผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ซึ่งจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

สิทธิประโยชน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" มีอะไรบ้าง ?

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และการยืนยันตัวตนวันที่เริ่มใช้สิทธิและการทบทวนสิทธิ

ประกาศผลยื่นอุทธรณ์ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ผ่าน-ไม่ผ่าน 12 มิ.ย. นี้

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง : โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง