ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ 700 บาท และได้เงินช่วยเหลือ 10,000 จริงหรือ?

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ 700 บาท และได้เงินช่วยเหลือ 10,000 จริงหรือ?

แชร์ว่อนโซเชียล! ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ชี้แจงแล้วจริงหรือ?

ตามที่มีวิดีโอเผยแพร่เรื่อง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

 

 

จากที่มีการส่งต่อข้อมูลว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า

 

'ทางกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวเป็นการส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นจริง และไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐ'

 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชน"อย่าหลงเชื่อ" และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร 1689

 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ 700 บาท และได้เงินช่วยเหลือ 10,000 จริงหรือ?

ข่าวปลอม