อัปเดต! 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ประกาศผลอุทธรณ์วันนี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

อัปเดต! 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ประกาศผลอุทธรณ์วันนี้ เช็กรายละเอียดที่นี่

อัปเดต! "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประกาศผลอุทธรณ์ วันนี้ (12 มิ.ย.66) ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนภายใน 26 มิ.ย.66 รับเงินย้อนหลัง 3 เดือน เช็กรายละเอียด

อัปเดตความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 1 พฤษภาคม 2566 นั้น ล่าสุด วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) กระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,266,682 ราย กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ และจะมีการประกาศผลการพิจารณาผลอุทธรณ์ในวันนี้ (12 มิถุนายน 2566)

ทั้งนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะผลการอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th และหากพบว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่  

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้

โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า ไม่เกิน 3 เดือน

ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ซึ่งจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

อัปเดต! 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ประกาศผลอุทธรณ์วันนี้ เช็กรายละเอียดที่นี่