'ทช.'เร่งขยายถนน ชพ.4021 หนุนรถไฟทางคู่ภาคใต้ เผยคืบหน้าแล้ว 52%

'ทช.'เร่งขยายถนน ชพ.4021  หนุนรถไฟทางคู่ภาคใต้ เผยคืบหน้าแล้ว 52%

กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสาย ชพ.4021 จ.ชุมพร คืบหน้ากว่า 52 % คาดแล้วเสร็จในปี 2566 นี้ สนับสนุนรถไฟทางคู่ในอนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมจากถนนสู่ระบบรางให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างทาง เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4021 แยก ทล.3253 – บ้านมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 12.689 กิโลเมตร

'ทช.'เร่งขยายถนน ชพ.4021  หนุนรถไฟทางคู่ภาคใต้ เผยคืบหน้าแล้ว 52%

ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 52 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 นี้ โดยได้ขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเดิม 9 เมตร เป็น 11 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร และขยายความกว้างสะพานจาก 10 เมตร เป็น 14 เมตร จำนวน 1 แห่ง

พร้อมปรับปรุงบริเวณทางแยกเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ใช้งบประมาณ 83.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเชื่อมต่อจากถนนไปสู่ระบบรางได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รวมทั้งช่วยยกระดับการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนรถไฟรางคู่ช่วงสถานีรถไฟมาบอำมฤต สถานีรถไฟคลองวังช้าง สถานีรถไฟปะทิวในอนาคตได้อีกด้วย