'ทางหลวงชนบท' สร้างถนนสาย ง 1 ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ 336 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี 66

'ทางหลวงชนบท' สร้างถนนสาย ง 1 ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ 336 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี 66

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ง 1 ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ ระยะทางยาวกว่า 7 ก.ม. รองรับการขยายเมือง มั่นใจปัญหาจราจร – ส่งเสริมการค้าการขนส่ง คาดแล้วเสร็จปลายปี 66

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 336 ล้านบาทมีความยาวพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร

แต่สำหรับช่วงบริเวณทางแยกจะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางทั่วไป 30 - 50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนสายทาง


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 88 คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2566 นี้

'ทางหลวงชนบท' สร้างถนนสาย ง 1 ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ 336 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี 66

 โดย ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนทางหลวงสายหลัก แก้ไขการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์อย่างยั่งยืน

 ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้า การขนส่งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


'ทางหลวงชนบท' สร้างถนนสาย ง 1 ผังเมืองรวมอุตรดิตถ์ 336 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี 66  
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เดินทางเชื่อมไปยังสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีรถไฟ และหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง