‘ศิริกัญญา’ ยันก้าวไกลไม่มีนโยบาย ล้วงทุนสำรองฯตั้ง ‘กองทุนมั่งคั่งฯ’

‘ศิริกัญญา’ ยันก้าวไกลไม่มีนโยบาย ล้วงทุนสำรองฯตั้ง ‘กองทุนมั่งคั่งฯ’

ศิริกัญญา ยันก้าวไกลไม่มีนโยบายล้วงทุนสำรองระหว่างประเทศ ตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ชี้ต้องกันไว้ใช้รักษาเสถียรภาพค่าเงินหากเกิดวิกฤติ ชี้หากพรรคร่วมสนใจในนโยบายนี้ต้องมีการศึกษาร่วมกันก่อน

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีบางพรรคการเมืองเคยมีการเสนอแนวคิดตั้ง "กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ" (Sovereign Wealth Fund) ว่าในเรื่องนี้พรรคก้าวไกลนั้นไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปแตะ ไปยุ่งกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และจะไม่มีการไปแก้กฎหมายเพื่อให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้แน่นอน เพราะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศควรเก็บไว้ใช้ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจำเป็นมากกว่า 

 

‘ศิริกัญญา’ ยันก้าวไกลไม่มีนโยบาย ล้วงทุนสำรองฯตั้ง ‘กองทุนมั่งคั่งฯ’

“หากดูในเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ หากดูฝั่งทรัพย์สินถือว่ามีมาก แต่หากหักลบกับฝั่งหนี้สินนั้นถือว่าไม่ได้มีสูงมาก จึงไม่สามารถจะนำไปใช้อะไรที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ และก้าวไกลก็ไม่มีนโยบายจะเข้าไปใช้เงินส่วนนี้ โดยเราเห็นความสำคัญว่าในส่วนของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นมีความสำคัญว่าจะเอาไว้ใช้ในช่วงเกิดวิกฤติ เป็นเงินสำรอง ที่ต้องไว้สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตามหากมีพรรคร่วมอื่นๆที่สนใจที่จะทำในประเด็นนี้ก็สามารถที่จะศึกษาร่วมกันได้ แล้วดูว่าข้อดี ข้อเสีย คืออะไร ข้อเท็จจริงคืออะไร”

             

ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย มีความแข็งแกร่งโดยเงินทุนสำรองฯ ของไทยก็ยังอยู่ในระดับสูงถึง 50% ของอัตราการเติบโตทางเศษฐกิจ (จีดีพี) และอยู่ในระดับสูงสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก (ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 จำนวน 199,444.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ดังนั้นเรื่องของความเสี่ยงจากเงินทุนเคลื่อนย้ายรุนแรงมองว่ามีผลกระทบจำกัด

ส่วนมูลค่าเงินกองทุนฯ สิ้นเดือน ก.ย. 65 ลดลงไปประมาณ 18.9% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 64 (จำนวน 245,996 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากโดยหลักการแล้ว เงินทุนสำรองฯ จะลดลงได้จาก 2 ปัจจัย กล่าวคือ จากการตีราคาสินทรัพย์ที่ถืออยู่ทั่วโลกลดลง

และจากการเข้าดูแลค่าเงิน ซึ่งที่ผ่านมาสาเหตุส่วนใหญ่ที่เงินทุนสำรองฯ ของไทยลดลง จะมาจากกรณีของการตีราคา สินทรัพย์ที่ลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหลัก