รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2630-2750 ข้าวขาว 5% 1600-1620 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 65/66 2450-2600 ข้าวเหนียวใหม่สันป่าตอง 65/66 2250-2350

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 พฤษภาคม 2566