ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 33 งวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง วันไหน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 33 งวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง วันไหน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 33 เป็นงวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างกี่บาท เงินเข้าบัญชีชาวนาวันไหน เช็กที่นี่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)  ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 - 32 มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.636 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,867.02 ล้านบาท

ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าปี 2565/66 งวดที่ 33 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 31 ก.ค. 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,671.28 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,252.18 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,216.69 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,734.33 บาทต่อตัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา ประกันรายได้เกษตรกร กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 33 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 328.72 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 33 งวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง วันไหน

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 

 

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ดังนี้

เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ) ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 33 งวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง วันไหน

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่ เว็บไซต์ chongkho.inbaac ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 33 งวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง วันไหน

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 33 งวดสุดท้าย ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง วันไหน ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore