อธิบดีกรมการข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ ส่อทุจริต

อธิบดีกรมการข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ ส่อทุจริต

"บิ๊กโจ" เตรียมลงดาบ หลังพบกลิ่นไม่ดี โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 พบไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมการข้าว ได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

  1. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL
  2. โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการร้องเรียนมายังอธิบดีกรมการข้าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL พบว่าได้มีการนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ว่ามีการให้ซื้อเครื่องจักรตามที่อธิบดีกรมการข้าวกำหนด

ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงนั้นอธิบดีกรมการข้าว ได้มีข้อสั่งการไปยังศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการว่า ควรเลือกซื้อเครื่องมือทางการเกษตรในการทำนาโดยให้คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความประสงค์ที่แท้จริงของศูนย์ข้าวชุมชน นอกจากนั้นเครื่องมือที่จะจัดซื้อควรต้องมีศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และที่สำคัญควรมีการรับประกันอย่างน้อย 1 – 2 ปี

ดังนั้น จึงขอฝากไปยังประธานศูนย์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ว่าอย่าหลงเชื่อ หากมีผู้ใดนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการหลอกลวงให้มาซื้อเครื่องจักรของตน

อธิบดีกรมการข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ ส่อทุจริต

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้ถูกร้องเรียนมายังอธิบดีกรมการข้าวด้วยเช่นกัน คือ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มีการร้องเรียนว่า มีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิกว่าที่เกษตรกรจะได้รับ อีกทั้งมีเกษตรกรที่มีชื่อรับเมล็ดพันธุ์แต่กลับไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ อธิบดีกรมการข้าวจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วให้รายงานผลมายังอธิบดีกรมการข้าวภายใน 15 วัน ซึ่งหากพบว่ามีการทุจริตจริง จะดำเนินการตามกฏหมายทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาต่อไป

อธิบดีกรมการข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ ส่อทุจริต

“ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า กรมการข้าว มีความต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆให้มากที่สุด ซึ่งกรมการข้าวเคยตรวจพบและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรณีทุจริตการยักยอกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนมาแล้ว ซึ่งผมจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นอีก

ดังนั้นโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ผมจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง โดยหากพบว่าในโครงการใดการมีการทุจริตเกิดขึ้น กรมการข้าวจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ย้ำ ผมฟันไม่เลี้ยง” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว