เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

เช็ก "ประกันรายได้เกษตรกร" หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 32 ได้กี่บาท

ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 21 พ.ย.65 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." นั้น นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตอนนี้จ่ายประกันแล้ว 32 งวด จากทั้งหมด 33 งวด คาดจะใช้เงิน 7,800 ล้านบาท น้อยกว่างบที่ตั้งไว้ 18,000 ล้านบาท 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 32 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค.2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,686.95 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,242.24 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,165.05 บาทต่อตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,724.11 บาทต่อตัน

เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 32 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 313.05 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ดังนี้

เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ) ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่

เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

เช็ก 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 32 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore