ส่องนโยบาย 7 พรรคการเมือง ‘ลดค่าไฟ’ เหลือเท่าไหร่หลังเลือกตั้ง?

ส่องนโยบาย 7 พรรคการเมือง  ‘ลดค่าไฟ’ เหลือเท่าไหร่หลังเลือกตั้ง?

พรรคการเมืองชูนโยบายหาเสียงลดค่าไฟ พปชร.ต่ำสุดเหลือ 2.5 บาทต่อหน่วยรทสช.ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ก้าวไกลลดค่าไฟ 70 สต./หน่วย ปชป.รื้อค่า FT ลดค่าไฟได้สูงสุด 1.5 บาทต่อหน่วย เพื่อไทยขอดูต้นทุนเชื้อลดตามจริง แนะเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา

นโยบายแก้ปัญหา “ค่าไฟแพง” เป็นนโยบายที่ทุกพรรคการเมืองนำมาหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนอกจากค่าไฟในงวดนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้น ค่าไฟฟ้างวดต่อไป พ.ค. - ส.ค.2566 ในส่วนของภาคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วยตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 14 พ.ค.พรรคการเมืองต่างๆประกาศนโยบายแก้ปัญหาค่าไฟแพง โดยมีการประกาศเป้าหมายการลดค่าไฟฟ้าลงจากปัจจุบัน ควบคู่กับการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า “กรุงเทพธรกิจ” รวบรวบนโยบายการลดค่าไฟฟ้าของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้มีการประกาศไว้ได้แก่

1.พรรครวมไทยสร้างชาติ มีนโยบายลดค่าไฟเหลือ 3.90 บาทต่อหน่วย สำหรับผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร

2.พรรคไทยสร้างไทย ลดค่าไฟฟ้าให้เหลือไม่เกิน 3.50 บาท/หน่วย

ส่องนโยบาย 7 พรรคการเมือง  ‘ลดค่าไฟ’ เหลือเท่าไหร่หลังเลือกตั้ง?

3.พรรคก้าวไกล ประกาศลดค่าไฟฟ้า 70 สตางค์ต่อหน่วย(ดำเนินการภายใน 100 วันหลังจากเป็นรัฐบาล) ทำให้ค่าไฟลดลงเหลือประมาณ 4.07 ต่อหน่วย

4.พรรคพลังประชารัฐ ลดค่าไฟฟ้าที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 2.5 บาทต่อหน่วย และไฟฟ้าธุรกิจเหลือ 2.7 บาทต่อหน่วย 

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่าพรรคมีนโยบายปรับโครงสร้างพลังงานจะช่วยผลักดันให้เกิดการลดราคาไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยลง 2.27 บาท ประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย ส่วนภาคธุรกิจค่าไฟฟ้าจะลดลง 2.07 บาท คงเหลือเพียงแค่ 2.70 บาทต่อหน่วยเพื่อทำให้คนไทยใช้ราคาถูกเป็นอันดับ 6 ของอาเซียนทันที

5.พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศรื้อสูตรคำนวณ FT ลดค่าไฟฟ้าได้ 1 - 1.50 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟลดลงจากประมาณ 4.77 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.27 - 3.77 บาทต่อหน่วย

เกียรติ สิทธิอมร ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าจุดยืนด้านพลังงาน ชูรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ลดรายจ่ายคนไทย โดยหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อลดรายจ่ายให้คนไทยอย่างถาวร สำหรับเรื่องไฟฟ้า พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบาย ยกเลิกค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FTเพื่อลดค่าไฟฟ้าได้ 1 บาทถึง 1.50 บาทต่อหน่วย

6.พรรคเพื่อไทย ลดราคาค่าไฟฟ้าให้เป็นไปตามต้นทุนราคาพลังงาน

 พิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าประเด็นการลดค่าไฟฟ้า เป็นประเด็นที่หลายพรรคการเมือง พูดถึงอย่างไรก็ตามจะทำได้จริงหรือไม่ กับการหาเสียงว่าค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลือกี่บาทต่อหน่วยหลังเลือกตั้ง เพราะข้อเท็จจริงจะลดได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นต้องพิจารณาจากเรื่องของต้นทุนค่าเชื้อเพลิงซึ่งเป็นองค์ประกอบของต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นหลัก เพราะปัจจุบันแม้ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกลดลงบ้างแต่แนวโน้มราคายังสูงเนื่องจากยังมีสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และมีความต้องการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีมากขึ้นในต่างประทศ

ทั้งนี้โอกาสที่ประเทศไทยจะได้ใช้ไฟฟ้าถูกระยะยาวต้องมองเรื่องของการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากแหล่งก๊าซภายในประเทศ หรือเร่งการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย – กัมพูชาเพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดค่าไฟฟ้า 1 – 2 บาทภายในระยะเวลา 2 – 3 ปี

7.พรรคไทยภักดี ประกาศนโยบายลดค่าไฟฟ้าเหลือ 2.5 บาทต่อหน่วย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี กล่าวว่าพรรคมีนโยบายนวัตกรรม เกษตรพลังงาน โดยให้เกษตรกรแบ่งพื้นที่ทำนามาร่วมกับรัฐบาล ปลูกเนเปียร์ผลิตไฟฟ้า เพื่อทำให้ค่าไฟเหลือ 2.50 บาท/หน่วย แก๊สหุงต้มถังละ 225 บาท ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 750 บาท ซึ่งจะนำไปสู่การปลดหนี้เกษตรกรภายใน 3 ปี